Potenciālie Rail Baltica projektēšanas pakalpojumu sniedzēji: vietējie piegādātāji tiks iesaistīti projektēšanas darbos

Uzsākot Rail Baltica projektēšanas fāzi, pagājušonedēļ RB RAIL AS tikās ar trīsdesmit Eiropas, tostarp Baltijas, dzelzceļa projektēšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai uzklausītu un pārrunātu viņu pieredzi un vīziju par labāko praksi dzelzceļu būvprojektēšanā, ko varētu īstenot  Rail Baltica projekta realizācijas gaitā.

 

Tiekoties individuāli ar piegādātājiem no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Dānijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Somijas, Spānijas, Francijas, Vācijas, Nīderlandes, Čehijas un ASV, RB RAIL AS tos iepazīstināja ar projektu un tā gaidāmo iepirkumu laika plānu. Tikšanās laikā tika diskutēts par piegādātājiem nepieciešamajiem laika un darbaspēka resursiem, lai veiktu pilnīgu dzelzceļa posma būvprojektēšanu, un projekta pārvaldības metodes, kas nodrošinātu veiksmīgu visu uzdevumu realizāciju. Tika pārrunāta arī nepieciešamā pieredze kvalitatīvai projekta īstenošanai, izcelti iespējamie riski projektēšanas procesā, kā arī runāts par to, kā tos novērst. Sarunas laikā potenciālie pakalpojuma sniedzēji pārrunāja nepieciešamo tehniskās un ekonomiskās vērtības izpēti jau pieejamajiem risinājumiem, būves informācijas modelēšanas (BIM jeb Building Information Modeling) ieviešanu un citus ar projektēšanu saistītus jautājumus. 

 

RB RAIL AS kā topošais pasūtītājs guva vērtīgu ieskatu tirgus piedāvājumā, novērtējot piegādātāju kapacitāti un gatavību veikt kvalitatīvus un laika plānam atbilstošus projektēšanas darbus. Tāpat visi klātesošie uzvēra, ka uzvarot iepirkumā, pasūtījuma izpildē tiks nodrošināta vietējo pakalpojumu sniedzēju iesaiste, tāpēc vietējiem uzņēmumiem jābūt gataviem šo iespēju izmantot.

 

Vienlaikus piegādātāji vērsa uzmanību uz, viņuprāt, lielāko izaicinājumu – iesaistīto pušu vadību un to apstiprināšanas un atļauju piešķiršanas procesus. Efektīvai projektēšanas darbu veikšanai, nepieciešams nodrošināt ātrāku lēmumu pieņemšanas procesu, tostarp efektīvākus trešo pušu administrācijas procesus (piemēram, būvatļaujas un sertifikātu izsniedzošās iestādes). Turklāt, tieši sadarbība starp piegādātājiem un RB RAIL AS ir atslēgas vārds veiksmīgai projektēšanas darba gaitai. Šī tikšanās kalpo kā pozitīvs sadarbības piemērs nākotnei. 

 

Nozares pārstāvji izrādīja gatavību izmantot BIM sistēmu, un ir uzkrājuši apjomīgu ekspertīzi arī inženierzinātnēs. Viņi atzina, ka projektēšanas darba gaitā BIM pielietojums ir nozīmīgs faktors veiksmīgas risku vadības un kvalitātes nodrošināšanai.

 

RB RAIL AS gatavojas izsludināt jaunus iepirkumus projektēšanas pakalpojumiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā jau tuvākās nedēļas laikā.

21.11.2017