Pētījumā izvērtēs klimata pārmaiņu ietekmi uz Rail Baltica dzelzceļa līniju

Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS veic izpēti, kurā izvērtēs klimata pārmaiņu ietekmi uz Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvprojektu, būvniecību, uzturēšanu un darbību. RB Rail AS komanda 14. novembrī tikās ar projektā iesaistītajām institūcijām un pētījuma veicēju, kas prezentēja pirmos rezultātus, identificēja kritiskos vides elementus dažādos dzelzceļa līnijas posmos un apsprieda iespējamās risku mazināšanas stratēģijas. Izpētes galvenais mērķis ir sagatavoties iespējamām klimata pārmaiņām visa projekta dzīves cikla garumā.

 

Klimata pārmaiņu ietekmes izvērtējums ir daļa no dzelzceļa līnijas Konsolidētajiem sākotnējiem tehniskajiem risinājumiem. Konsolidācijas ietvaros tiek izvērtēta dzelzceļa infrastruktūras iespējamā ievainojamība klimata pārmaiņu rezultātā, ietverot gan piedāvājumus ilgtermiņa pielāgošanās risinājumiem (tehniskajiem, tehnoloģiskajiem vai operacionālajiem), kas būs nepieciešami temperatūras paaugstināšanās, ekstremālu nokrišņu un lielu plūdu riska gadījumos. Būvprojektēšanas vadlīnijas par pielāgošanos klimata pārmaiņām un nepieciešamie adaptācijas risinājumi tiks iekļauti dzelzceļa projektēšanas posmā.  

 

Lai pielāgotos klimata pārmaiņām, būvniecības laikā nepieciešams izvēlēties katrai struktūrai un konkrētajai vietai piemērotākos materiālus un atbilstošu uzturēšanas režīmu ekspluatācijā. Piemērotāko materiālu izmantošana samazinās riskus, kas varētu ietekmēt dzelzceļa paredzēto noturības laiku un kopējās uzturēšanas izmaksas.

 

Tāpat pētījums identificēs dzelzceļa infrastruktūras vājākos posmus un piedāvās pielāgošanās risinājumus. Paredzēts, ka tiks radīti arī ilgtspējīgi risinājumi dzelzceļa ietekmes uz vidi mazināšanai.

 

Pētījumu īsteno Igaunijas vides pārvaldības un teritoriālās plānošanas konsultāciju uzņēmums “Hendrikson & Ko”, sadarbojoties ar SIA “Vides Eksperti” un “DGE Baltic Soil and Environment”. Pētījuma darba sadaļas ietver pieejamo klimata projekciju, pētījumu un stratēģiju analīzi, risku identificēšanu, novērtēšanu un ievainojamības izvērtējumu, kā arī pielāgošanās risinājumu izstrādi un izvērtēšanu. Pētījuma rezultāti gaidāmi 2019. gada janvārī.

15.11.2018