Par progresu Rail Baltica trases projektēšanas iepirkumos Latvijā

15. martā notika piedāvājumu atvēršana iepirkumam “Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība sliežu ceļa pamatlīnijas caur Rīgu posmā”. Savukārt 5. martā tika atvērti piedāvājumi iepirkumam “Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam Vangaži – Salaspils – Misa posmā”.

Piedāvājumus iesniedza divas starptautiskas personu apvienības ar šādām piedāvājumu cenām:

PretendentsPiedāvājums

Obermeyer Planen+Beraten

EURO 11 363 473

IDOM – INECO

EURO 12 989 200

Piedāvājumus iesniedza trīs starptautiskas personu apvienības ar šādām piedāvājumu cenām:

Pretendets Piedāvājums

Association of Egis Rail SA,
DB Engineering & Consulting GmbH and
Olimps Ltd

EURO 12 024 529

Obermeyer Planen + Beraten GmbH – Prointec S.A.

EURO 10 733 138

IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.,
Ingeniería y Economía
del Transporte S.M.E. M.P.S.A.

EURO 12 363 923

Abu iepriekš minēto iepirkumu rezultātus ir paredzēts izvērtēt divu mēnešu laikā.

15.03.2019