Nākamie soļi Rail Baltica būvprojektēšanas fāzē

2017. gada 22. novembrī Rail Baltica projekta ieviesēji un nacionālo valstu regulējošās institūcijas – RB RAIL AS, Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrija, Rail Baltic Estonia OU, Igaunijas Tehniskais regulators, Latvijas Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, Rail Baltica Statyba UAB, un Lietuvos Geležinekliai – tikās ar SYSTRA S.A., konsultāciju un inženierpakalpojumu grupu, kas iepriekš atklātā konkursā ieguva tiesības izstrādāt vienotas būvprojektēšanas vadlīnijas Rail Baltica dzelzceļa projektam. Tikšanās mērķis bija pārrunāt būvprojektēšanas vadlīniju izstrādes progresu un vienoties par tālākajiem soļiem, ņemot vērā to, ka Rail Baltica projektā sākusies būvprojektēšanas fāze.

 

“Šī bija jau otrā un nozīmīgākā tikšanās starp visām iesaistītajām pusēm, lai pārrunātu topošo būvprojektēšanas vadlīniju pētījumu. Tikšanās bija īpaši būtiska, jo tajā tika pārrunāts pašreizējais izpētes progress un identificēti iespējamie problēmjautājumi vadlīniju izstrādes nobeiguma posmā. Vienlaikus viens no tikšanās mērķiem bija saskaņot principus, kas jāietver noslēguma ziņojumā,” norādīja RB RAIL AS vecākais inženieris Žans Marks Bedmārs (Jean-Mark Bedmar).

 

Diskusijas laikā īpaša uzmanība tika pievērsta galvenajiem vadlīnijās iekļaujamajiem parametriem: dzelzceļa nozīmīgākajiem tehniskajiem parametriem, zemesdarbiem, būvdarbu un konstrukciju  standartiem, šķerprofiliem, kā arī elektrifikācijas sistēmai un Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēmai (ERTMS).

 

Visas iesaistītās puses principiāli vienojās par galvenajiem būvprojektēšanas kritērijiem un tālākajiem soļiem izpētes pabeigšanai. Plānots, ka izpētes noslēguma ziņojums tiks iesniegts RB RAIL AS kā līgumslēdzējiestādei šī gada decembrī. Pētījumu apstiprinās RB RAIL AS un trīs Baltijas valstu ministrijas, plānojot šīs vadlīnijas tālāk izmantot turpmākajā būvprojektēšanā. 

 

SYSTRA S.A izstrādātās vienotās un standartizētās būvprojektēšanas vadlīnijas Rail Baltica dzelzceļa projektam būs saistošas inženieriem visos Rail Baltica infrastruktūras būvprojektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas posmos. Būvprojektēšanas vadlīnijas ir paredzētas, lai nodrošinātu dzelzceļa savstarpējo savietojamību, kā arī paātrinātu būvprojektēšanas un būvdarbu procesus.

27.11.2017