Katerinas Trautmanes, Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T pamattīkla koridora koordinatores, paziņojums

Kopuzņēmuma augšana no jaunuzņēmuma izmēra organizācijas līdz komandai, kurā strādā vairāk nekā 50 profesionāli darbinieki, vadot Rail Baltica projektu plānošanas un būvprojektēšanas posmos, ir ievērojams sasniegums,” ziņo Katerina Trautmane, Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T pamattīkla koridora koordinatore. Zemāki lasi pilno viņas ziņojumu par izmaiņām Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS vadībā:

 

Kā Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T pamattīkla koridora koordinatore vēlos pateikties Baibai Rubesai par augstā līmeņa darbu, ko Rubesa veikusi kā RB Rail AS izpliddirektore. Kopuzņēmuma augšana no jaunuzņēmuma izmēra organizācijas līdz komandai, kurā strādā vairāk nekā 50 profesionāli darbinieki, vadot Rail Baltica projektu plānošanas un būvprojektēšanas posmos, ir ievērojams sasniegums. Baiba Rubesa ir palīdzējusi nodrošināt projekta kredibilitāti un radījusi drošu pamatu tālākai projekta ieviešanai. Rail Baltica projekts ir veidots, lai mazāk kā desmit gadu laikā no šī brīža tiktu ieviests jauns ekonomiskais koridors Ziemeļaustrumeiropā. Akcionāru atbildība ir pārliecināties, ka kopuzņēmums ir spējīgs īstenot turpmākos ieviešanas soļus, kā arī radīt ciešu sadarbību un uzticēšanos starp iesaistītajiem partneriem, lai mērķis tiktu sasniegts.

 

 

Plašākai informācijai:

Ziemeļjūras-Baltijas pamattīkla koridora darba plānu iespējams lejupielādēt šeit: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/north-sea-baltic_en

01.10.2018