Jauns RB RAIL AS Padomes sastāvs

RB RAIL AS akcionāri – OU “Rail Baltic Estonia”, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” un UAB “Rail Baltica Statyba”– ir apstiprinājuši jauno RB RAIL AS Padomi, kurā iekļauti sekojoši pārstāvji: Edvīns Bērziņš, VAS “Latvijas Dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs, Anti Mopels (Anti Moppel), OU “Rail Baltic Estonia” padomes loceklis, Karolis Sankovskis (Karolis Sankovski), UAB “Rail Baltica Statyba” izpilddirektors, Vineta Rudzīte, VAS “Latvijas Dzelzceļš” juridiskās direktores vietniece administratīvajos jautājumos un Prezidentu padomes sekretariāta vadītāja, Indreks Oravs (Indrek Orav), OU “Rail Baltic Estonia” vadītājs, un Arenijus Jackus (Arenijus Jackus), UAB  “Lietuvos geležinkeliai” Rail Baltica koordinācijas departamenta direktors.

Lietuvas akcionārs ir nolēmis atsaukt vienu no tā pārstāvjiem – Steponu Šaltmeri (Steponas Šaltmeris) – un RB RAIL AS Padomē viņa vietā tiek iecelts Arenijus Jackus. Šādā gadījumā ir jāatsauc viss iepriekšējās Padomes sastāvs un jāieceļ jauns.

Ar jaunās Padomes lēmumu Padomes priekšsēdētāja pienākumi tika uzticēti Edvīnam Bērziņam, kamēr Anti Mopels un Karolis Sankovskis tika apstiprināti par  RB RAIL AS Padomes priekšsēdētāja vietniekiem.

Padomi sastāda tās seši locekļi – katrs akcionārs izvirza divus no tiem. Padomes locekļi tiek iecelti uz trīs gadiem.

Vairāk informācijas par Arenijus Jackus

Arenijus Jackus ieguvis maģistra grādu Transporta inženierijas ekonomikā un pārvaldībā Viļņas Ģedimina tehniskajā universitāte.

Pašlaik A. Jackus pilda amata pienākumus kā Rail Baltica koordinācijas departamenta direktors UAB  “Lietuvos geležinkeliai”. Darba gaitas Transporta un Komunikāciju ministrijā viņš uzsācis 1997. gadā. Viņa 14 gadus ilgā pieredze valsts pārvaldē ir devusi viņam iespēju strādāt pie Rail Baltica projekta realizācijas kopš projekta pirmsākumiem. Iepriekš viņš ieņēmis direktora amatu vairākos Transporta un komunikāciju ministrijas departamentos, kuri saistīti ar stratēģisko plānošanu un finansēm, ES investīciju administrēšanu un projektu realizāciju, kā arī starptautiskajām attiecībām un ES jautājumiem. A. Jackus bijis arī valdes priekšsēdētājs SE “Kaunas airport”, kā arī padomes loceklis SE “Klaipėda State Seaport Authority” , SE “Oro navigacija” un UAB “Rail Baltica statyba”.

Tāpat A. Jackus pildījis direktora vietnieka amata pienākumus Centrālajā finanšu un līgumu nodaļā, bijis mārketinga nodaļas vadītājs Lietuvas Nacionālajā radio un televīzijā, kā arī strādājis par asistentu un lektoru vairākās universitātes: Kauņas Tehnoloģiju universitātē, Viļnas Universitātē un Viļņas Ģedimina tehniskajā universitātē.

14.11.2017