Izsludināts otrais Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvprojekta iepirkums Latvijā

Turpinot ieviest Rail Baltica Globālā projekta būvprojektēšanas fāzes aktivitātes, Baltijas valstu kopuzņēmums RB RAIL AS ir izsludinājis nākamo iepirkuma konkursu. Iepirkums “Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā Vangaži–Salaspils–Misa”, kas veidos 60 km no jaunās dzelzceļa līnijas, tiek veikts Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas interesēs. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš iepirkumam ir 2018. gada 18. jūnijs. 

“Jaunais detalizētais būvprojekta iepirkums attiecas uz 60 km Rail Baltica dzelzceļa līnijas Latvijā, posmā no Vangažiem līdz Ķivuļurgas upei un posmā no Ķivuļurgas upes, caur Salaspili, līdz Misas upei. Būvprojekta specifikācijā iekļauta 10 tiltu, tajā skaitā tilta pār Daugavu ar paredzēto garumu 1.6 km, izveide, kā arī 14 ceļa pāreju, 15 dzelzceļa pāreju, 4 dzīvnieku pāreju, 45 caurteku un 12 galveno gāzvadu šķērsojumu izveide”, informē RB RAIL AS tehniskais direktors Marts Nīlsens.

Kā citi būprojektēšanas konkursi, arī šis iepirkums tiek organizēts divās kārtās: 1) kandidātu atlase priekšlikumu iesniegšanai konkursa otrajai kārtai un 2) aicināto kandidātu priekšlikumu izvērtēšana un līgumslēgšanas tiesību piešķiršana. Detalizēta informācija par pakalpojumu apjomu, ko paredz iepirkums, tiks sniegta kandidātiem, kuri kvalificējušies konkursa pirmajai kārtai.

Šī iepirkuma mērķis ir nodrošināt posma Vangaži–Salaspils–Misa dzelzceļa zemes klātnes, virsbūves un saistīto inženiertehnisko būvju būvprojektēšanu un būvprojektēšanas uzraudzības pakalpojumu sniegšanu jauna standarta sliežu ceļam pasažieru un kravu pārvadājumiem.

Pieteikumi ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvātos rīkus:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11206

17.05.2018