Izsludināti pirmie Rail Baltica dzelzceļa līniju būvprojekta iepirkumi

Turpinoties Rail Baltica būvprojektēšanas fāzei, decembra beigās izsludināti pirmie būvprojektu iepirkumi dzelzceļa līniju izveidei Igaunijā un Lietuvā. Igaunijas Ekonomikas un komunikācijas ministrijas un Lietuvas Republikas Satiksmes un komunikācijas ministrijas interesēs Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS ir uzsākusi iepirkumu veikšanu: izsludinājusi konkursus “Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Pērnavas līdz Rapala” un “Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Kauņas līdz Ramīgala”. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš abiem iepirkumiem ir 2018. gada 29. janvāris.

 

“Šobrīd pavisam droši varam teikt, ka Rail Baltica projektā visās trīs Baltijas valstīs ir sākta būvprojektēšanas fāze. Jau pagājušogad sākām būvprojektēšanas vadlīniju izstrādi, bet Eiropas Dzelzceļa līnijas izsludināja iepirkumu pasažieru stacijas būvprojektēšanai Latvijā. Pagājušajā gadā visās Baltijas valstīs arī strādājām pie konsolidētā tehniskā būvprojekta sagatavošanas un visbeidzot 2017. gada beigās izsludinājām pirmos būvprojektu iepirkumus. Šī ir tikai neliela daļa no gaidāmajiem dzelzceļa būvprojektēšanas iepirkumiem, kas tiks veikti līdz 2022. gadam,” skaidro RB RAIL AS vecākais inženieris Žans Marks Bedmārs (Jean-Marc Bedmar).

 

Abi iepirkumi organizēti divās kārtās: 1) kandidātu atlase priekšlikumu iesniegšanai konkursa otrajai kārtai un 2) aicināto kandidātu priekšlikumu izvērtēšana un līgumslēgšanas tiesību piešķiršana. Detalizēta informācija par pakalpojumu apjomu, ko paredz iepirkums, tiks sniegta kandidātiem, kuri kvalificējušies konkursa pirmajai kārtai.

 

Šo iepirkumu mērķis ir nodrošināt Rail Baltica dzelzceļa līniju posmu Pērnava – Rapla Igaunijā un Kauņa – Ramīgala Lietuvā dzelzceļa zemes klātnes, virsbūves un saistīto inženiertehnisko būvju būvprojektēšanu un būvprojektēšanas uzraudzības pakalpojumu sniegšanu jauna standarta sliežu ceļam pasažieru un kravu pārvadājumiem.

 

Vairāk informācijas, tostarp iepirkuma specifikāciju, iespējams atrast http://railbaltica.org/tenders/. Kontaktpersona, kura sniegs detalizētāku informāciju par organizatoriskiem jautājumiem ir Mārtiņš Blaus, vecākais iepirkumu speciālists, (+371 28118533, martins.blaus@railbaltica.org). Par jautājumiem, kas attiecas uz konkursu “Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Pērnava līdz Rapala”, lūgums sazināties ar Karmo Korveks, projekta eksperts Igaunijā, (+372 53423015, karmo.korvek@railbaltica.org). Par jautājumiem, kas saistīti ar konkursu “Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Kauņas līdz Ramīgala”, atbildīgā persona ir Antanas Šnirpūnas, projekta eksperts (+370 6933 0456, antanas.snirpunas@railbaltica.org).

 

Pieteikumi ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvātos rīkus: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9766, , https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9772 .

09.01.2018