Eiropas Komisija pieņem lēmumu par Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T koridora pārrobežu projekta Rail Baltica ieviešanu

Katerinas Trautmanes, Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T pamattīkla koridora koordinatores, paziņojums pēc lēmuma pieņemšanas par Rail Baltica dzelzceļa līniju.

 

“Kā Eiropas koordinatore es pilnībā atbalstu Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T koridora pārrobežu projekta Rail Baltica ieviešanas lēmuma pieņemšanu. Lēmums, kas oficiāli ticis adaptēts Eiropas Komisijā un ir 26. oktobrī parakstīts no Komisāres Violetas Bulcas puses, ir nozīmīgs projekta atskaites punkts. Lēmumā ietverti tālākie darbības soļi līdz projekta pabeigšanai Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā 2026. gadā, kā arī tas nosaka projekta pārvaldību ar Eiropas Komisijas iesaisti, iekļaujot Eiropas koordinatoru un Somiju kā svarīgus sadarbības partnerus. Lēmums tika gatavots, vienojoties ar piecām iesaistītajām dalībvalstīm, kas parāda to apņemšanos pieturēties pie noteiktā laika plāna un vienotām lēmumu pieņemšanas procedūrām. Esmu gandarīta, ka TEN-T komiteja, kurā ir visu ES dalībvalstu pārstāvji, ir vienbalsīgi atbalstījusir šī lēmuma pieņemšanu. Tas vēlreiz pierāda pievienoto vērtību, ko sniedz Eiropas iesaiste un kopīgo interesi projekta īstenošanā. Līdz ar turpmāko soļu plānu es ceru uz tālāku projekta virzību pretī Eiropas transporta tīkla trūkstošā posma izveidei.”

 

 

Vairāk informācijas:

Commission Implementing Decision of 26.10.2018 on the Rail Baltica cross-border project on the North Sea-Baltic Core Network Corridor (Komisijas 2018. gada 26. oktobra lēmums par Ziemeļjūras-Baltijas transporta koridora pārrobežu projekta Rail Baltica ieviešanu).

North Sea-Baltic Corridor (Ziemeļjūras-Baltijas koridors).

29.10.2018