Egis Rail S.A. pētīs tramvaja savienojuma Tallinā tehnisko un ekonomisko iespējamību

Noslēdzoties iepirkumu procedūrai, 2018. gada 27. februārī kopuzņēmums RB RAIL AS, Igaunijas Ekonomisko lietu un komunikāciju ministrija  un franču kompānija Egis Rail S.A. ir parakstījuši sadarbības līgumu par tramvaja vai dzelzceļa līnijas, kas savienotu Rail Baltica Ulemistes (Ülemiste) pasažieru termināli ar Tallinas pasažieru ostu (Vanasadam), tehniskās un ekonomiskās iespējamības izpētes veikšanu. Parakstītā līgumcena ir 170 984  EUR (neieskaitot PVN).

 

Atklāta konkursa rezultātā, pakalpojuma sniedzējam ir jāveic tehniskās un ekonomiskās iespējamības izpēte, lai noskaidrotu vismaz trīs alternatīvas pasažieru transportēšanas savienojumam starp Tallinas pasažieru ostu un Rail Baltica  Ulemistes  pasažieru termināli, jāsagatavo savienojuma izdevumu un ieguvumu analīze un jāiesaka līnijas izvietojuma skices optimālo risinājumu, kas būs būtiska informācija būvprojektēšanas fāzē.

 

Aivars Jaeski,  RB RAIL AS reģionālais vadītājs Igaunijā un Somijā, RB RAIL AS filiāles vadītājs Igaunijā,  atzīmē, ka Rail Baltica projekta īstenošanā Igaunijā “līguma parakstīšanas ar Egis Rail S.A. ir svarīgs solis daudz ērtāku transporta savienojumu starp RB Ulemistes  pasažieru termināli un Tallinas pasažieru ostu plānošanā. Šis pētījuma rezultātā mums būs pieejams iespējamākais tramvaja līnijas izvietojums starp abiem transporta centriem Tallinā un būs būtisks pamats turpmākās būvprojektēšanas veikšanai”.

 

Pētījuma gala ziņojums ir jāiesniedz 2018. gada rudenī.

 

Kopumā atvērtajā iepirkuma konkursā savus piedāvājumus iesniedza K-Projekt AS, Ardanuy Ingenieria S.A., Egis Rail S.A. un IDOM Consulting kopā ar Engineering Architecture S.A.U. un Sweco Projekt AS, Egis Rail S.A..

 

Egis Rail S.A. ir Egis Grupas uzņēmums, kas specializējas  pilsētvides un dzelzceļa transporta veidos: metro, tramvaju un dzelzceļu līniju izveidē.

15.03.2018