Edvīns Bērziņš iecelts par “RB Rail AS” padomes priekšsēdētāju

Piektdien, 20. janvārī, par dzelzceļa līnijas Rail Baltic/Rail Baltica projekta koordinatora, Baltijas valstu kopuzņēmuma “RB Rail AS” jauno padomes priekšsēdētāju iecelts Latvijas pārstāvis, VAS “Latvijas Dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš, kurš šajā amatā nomaina Lietuvas valsts pārstāvi, UAB “Rail Baltica statyba” direktoru Daiņu Budri (Dainius Budrys).

Uzņemoties padomes priekšsēdētāja pienākumus, Edvīns Bērziņš atzīmē, ka patlaban padomes galvenais uzdevums ir kvalificētas un profesionālas “RB Rail AS” valdes četru valdes locekļu sastāvā izveide, nodrošinot efektīvu, pilnvērtīgu tehnisko, finanšu un operatīvo jautājumu vadību. Tāpat būtiski ir koordinēt un saskaņot darbības visās trijās Baltijas valstīs projekta Rail Baltic/Rail Baltica sekmīgai īstenošanai. “Projekta mērķis ir izveidot sekmīgi funkcionējošu Eiropas platuma dzelzceļa līniju, kas ved caur visām trim Baltijas valstīm, un šo mērķi sasniegt varam tikai tad, ja visām pusēm ir vienota izpratne, gatavība koordinēti strādāt, ievērojot visu trīs valstu kopīgās intereses, un profesionāla komanda,” uzsver E.Bērziņš.

2017. gadā par padomes priekšsēdētāja vietniekiem ir kļuvuši Igaunijas valsts pārstāvis, OU “Rail Baltic Estonia” padomes loceklis Anti Mopels (Anti Moppel) un Lietuvas valsts pārstāvis, UAB “Rail Baltica statyba” valdes loceklis Danieļus Dolgihs (Danielius Dolgich). Pārējie “RB Rail AS” padomes locekļi ir VAS „Latvijas dzelzceļš” juridiskās direktores vietniece administratīvajos jautājumos Vineta Rudzīte no Latvijas, OU “Rail Baltic Estonia” padomes loceklis Indreks Oravs (Indrek Orav) no Igaunijas un līdzšinējais padomes priekšsēdētājs Daiņus Budris no Lietuvas.

“RB Rail AS” ir 2014. gadā dibināts trīs Baltijas valstu kopuzņēmums ar mērķi nodrošināt dzelzceļa projektēšanu, būvēšanu un mārketingu, t.sk., zīmolvedību. Tā Akcionāru līgums paredz, ka ik gadu rotācijas kārtībā padomi vada citas kopuzņēmuma dalībvalsts pārstāvis. 2017. gadā prezidējošā valsts ir Latvija. Padomi sastāda tās seši locekļi, katrs akcionārs – OU “Rail Baltic Estonia”, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” un UAB “Rail Baltica statyba” – izvirza divus no tiem.

Vairāk informācijas par Edvīnu Bērziņu

Edvīnam Bērziņam ir maģistra grāds tiesību zinātnē un profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā (MBA), kas iegūts Norvēģijas-Latvijas maģistra programmā “Inovācijas un uzņēmējdarbība”, kuru īsteno Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). 2016. gadā apgūta Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta (BKPI) īstenotā Profesionālā valdes locekļu izglītības programma.

Bijis Latvijas Policijas akadēmijas Starptautiskās sadarbības departamenta vadītājs, “Lattelecom” juridiskais konsultants, AS “Latvijas kuģniecības” Juridiskā departamenta vadītājs un uzņēmuma valdes loceklis. Kopš 2011. gada – VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes loceklis. 2015. gadā bijis pagaidu valdes loceklis “RB Rail AS” (projekts Rail Baltic/Rail Baltica) un patlaban ir “RB Rail AS” padomes priekšsēdētāja vietnieks. Kopš 2016.gada ir VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs.

E. Bērziņš ir arī Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidija un padomes loceklis, RTU Padomnieku konventa loceklis, Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Kazahstānas Lietišķās sadarbības padomju Latvijas puses priekšsēdētājs, kā arī Biznesa augstskolas “Turība” Padomnieku konventa un Juridiskās fakultātes domes loceklis.

23.01.2017