Specialistų paslaugos, RBR 2017/10

Paskelbta: 24.05.2017
Baigta: 23.10.2017
Sutartis pasirašyta su:

Šis konkursas paskelbtas anglų kalba. Viešojo pirkimo reglamentas ir naujausia informacija pateikiama konkurso puslapyje anglų kalba.