Anri Leimanis

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas

Anri Leimanis yra korporatyvinio valdymo ekspertas turintis daugiau nei 20 metų patirties ir į stebėtojų tarybą buvo paskirtas kaip nepriklausomas narys.

Anri Leimanis taip pat eina „Latvijas Mobilais Telefons (LMT)“ stebėtojų tarybos vicepirmininko postą. Užsiimdamas visuomenine veikla, Anri Leimanis vadovauja Latvijos PPP asociacijai ir aktyviai dalyvauja daugelio NVO veikloje.

Iki to, Anri Leimanis užėmė įvairias vadovo pozicijas „Lattelecom Group“ įmonėse. Jis taip pat 13 metų buvo „First Closed Pension Fund“ valdybos pirmininkas.

Anri Leimanis turi „University of the Pacific, California“ teisės magistro laipsnį ir „Riga Business School, Latvija“ verslo administravimo magistro laipsnį. Jis baigė tarptautinio valdybos nario programą „Baltic Institute of Corporate Governance“ ir atliko korporatyvinio valdymo tyrimus Oksfordo universiteto Šv. Jono fakultete.