Sekantys Rail Baltica projektavimo žingsniai

 2017 m. lapkričio 22 d. Rail Baltica projektą įgyvendinančios institucijos ir nacionalinės įmonės – AS „RB Rail“, Estijos Ekonomikos reikalų ir ryšių ministerija, OU „Rail Baltic Estonia“, Estijos Techninio reguliavimo valdyba, Latvijos valstybinė geležinkelių techninė inspekcija, SIA „Eiropas Dzelzceļa līnijas“, UAB „Rail Baltica Statyba“ ir „Lietuvos Geležinekliai“ susitiko su konsultavimo ir inžinerijos grupe „SYSTRA S.A.“, laimėjusia atvirą vieningų Rail Baltica projektavimo gairių rengimo konkursą. Susitikimo tikslas buvo aptarti Projektavimo gairių rengimo eigą ir suderinti tolimesnius veiksmus Rail Baltica projekto įgyvendinimui  perėjus į projektavimo etapą.

 

„Tai buvo antrasis ir svarbiausias suinteresuotų šalių susitikimas Projektavimo gairių tema, kuriuo siekiama aptarti studijos eigą ir nustatyti likusias problemas projektavimo gairių rengimui artėjant prie galutinio etapo. Kitas susitikimo tikslas buvo suderinti požiūrius į projektavimo parametrų vertes, kurios turi būti akcentuotos galutinėje studijoje.“ – sakė Jean-Marc Bedmar, AS RB RAIL vyresnysis inžinierius.

Diskusijoje buvo aptarti pagrindiniai į projektavimo gairių studiją įtraukiami parametrai – pagrindiniai Rail Baltica charakteristikas lemiantys techniniai parametrai, civilinių darbų ir konstrukcijų standartai, žemės darbai, profiliai, elektrifikacijos sistema ir vieninga Europos signalizacijos sistema (ERTMS).

 

Visos šalys iš esmės sutarė dėl pagrindinių projektavimo kriterijų bei tolimesnių studijos užbaigimo veiksmų. Kaip perkančioji organizacija, AS RB RAIL tikisi, jog rangovas šių metų gruodžio mėn. pateiks galutinę Projektavimo gairių studijos ataskaitą AS RB RAIL ir trijų Baltijos valstybių patvirtinimui bei tolimesniam įgyvendinimui Detalaus projekto rengimo metu.

 

„SYSTRA S.A.“ parengtos Rail Baltica projektavimo gairės inžinieriams suteiks standartizuotą požiūrį į Rail Baltica projektavimą, kuris bus privalomas projektuojant, įrengiant Rail Baltica infrastruktūrą ir planoujant jos ekloatacija. Projektavimo gairės leis užtikrinti geležinkelio sąveikumą ir paspartins jo projektavimo bei statybos procesą.

27.11.2017