„RB Rail AS“ teikia naują paraišką dėl Rail Baltica finansavimo iš ES lėšų

2017 m. vasario 6 d. „RB Rail AS“ pateikė naują paraišką dėl atviro 2016 m. EITP kvietimo teikti paraiškas transporto srityje. Iki šiol Rail Baltica geležinkelio statybai trys Baltijos šalys ir bendroji įmonė „RB Rail AS“ gavo dvi dotacijas pagal Europos Sąjungos finansavimo priemonę Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) bei pasirašė susitarimus dėl dotacijų, kurių bendra vertė siekia 765 mln. EUR. EITP indėlis sudarys 85 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų, suteikiant projektui įgyvendinti maksimalią 633 mln. EUR finansinę paramą.

Pagrindiniai papildomo paraiškos, pateiktos 2017 m. vasario 6 d., finansavimo tikslai yra statybos darbų trijose Baltijos šalyse tąsa, projektavimo etapo visiems pasaulinio projekto elementams užbaigimas, infrastruktūros komponentų nustatymas, labiau ekonomiškai efektyvios energijos ir išteklių įsigijimas konsoliduotu būdu pasitelkiant masto ekonomiją bei tiekėjo rinkos vertinimų atlikimas siekiant nustatyti optimalias viešųjų pirkimų ir diegimo strategijas bei pagrindo priimti sprendimą dėl sukurtos infrastruktūros vadovo parengimas. Finansavimas bus skirtas, pavyzdžiui, vertinimams ir tyrimams, techniniam projektui, statybos darbams, savininko priežiūrai, projekto įgyvendinimo paramos priemonėms ir viešinimo priemonėms.

Jau galima ES finansinė parama skiriama pagal sąlygas, numatytas dviejose susitarimuose dėl dotacijų, pasirašytose 2016 m. lapkričio 18 d. ir 2015 m. lapkričio 23 d. Susitarimus pasirašė Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA) ir „RB Rail AS“, atstovaujanti Estijos Ekonomikos ir komunikacijų ministerijai, Latvijos Transporto ministerijai ir Lietuvos Transporto ir komunikacijos ministerijai. EITP indėlis sudarys 85 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų, suteikiant projektui įgyvendinti maksimalią 633 mln. EUR finansinę paramą.

Finansavimas pagal abu susitarimus dėl dotacijų paskirstomas padengti Rail Baltica parengiamosios veiklos įgyvendinimo išlaidas bei pradėti geležinkelio linijos statybos darbus ir 1 etapo statybos darbus, kurie skirti pasiruošti pagrindiniam geležinkelio linijos statybos etapui. Veiksmai, kuriems skirtos dotacijos, apima techninių projektų rengimą, vertinimus ir tyrimus, pavyzdžiui, poveikio aplinkai ir archeologinius tyrimus visose trijose šalyse, bei žemės įsigijimo veiklą. Be to, veiksmai apima geležinkelio sankasų, pervažų ir civilinių konstrukcijų trijose Baltijos šalyse statybą. Paskirti pinigai taip pat padės vykdyti projekto įgyvendinimo paramos priemones ir priežiūrą bei komunikaciją ir viešųjų ryšių specialistų darbą.

Šiuo metu turimas visų susijusių šalių projekto finansavimas (mln. EUR)

Gavėjas Susitarimas dėl dotacijos
2014-EU-TMC-0560-M
2-asis susitarimas dėl dotacijos
2015-EU-TM-0347-M
Iš viso
“RB Rail AS” 7 0,06 7,1
Estija 213,5 12,9 226,4
Latvija 291,7 0,6 292,3
Lietuva 28,1 211,4 239,6
08.02.2017