„RB Rail AS“ įkūrė filialus Lietuvoje ir Estijoje

Siekdama sėkmingai plėtoti Europinės vėžės geležinkelio linijos  Rail Baltica tiesimą, projektą koordinuojanti jungtinė trijų Baltijos šalių bendrovė „RB Rail AS“, registruota Latvijoje, įkūrė filialus Lietuvoje ir Estijoje.

2016 m. gruodžio pradžioje „RB Rail RS“ atidarė Lietuvos ir Estijos filialus. 2016 m. gruodžio 6 d. įmonė „RB Rail AS Lietuvos filialas“ buvo įregistruota Lietuvoje, o 2016 m. gruodžio 14 d. įmonė „RB Rail AS Eesti filiaal“ buvo oficialiai įregistruota Estijoje. Naujai įsteigtų filialų paskirtis – padėti sėkmingai vykdyti „RB Rail AS“ projekto įgyvendinimo operacijas.

Filialai abiejose šalyse įkurti vadovaujantis Rail Baltica sutarties projektu, pasirašytu 2016 m. spalį. Projekte apibrėžiami jungtinės bendrovės „RB Rail AS“ ir trijų nacionalinių projektą įgyvendinančių institucijų Baltijos šalyse vaidmenys organizuojant viešuosius pirkimus. Remiantis šiuo susitarimu, sutartys su „RB Rail AS“ organizuojamų viešųjų pirkimų dėl paslaugų teikimo ar medžiagų tiekimo Lietuvoje ar Estijoje turi būti pasirašomos su atitinkamu „RB Rail AS“ filialu, kad toje šalyje būtų mokamas ir PVM.

Be to, abiejų šalių filialai atliks ir įmonės koordinatorės atstovų funkciją, savo šalyse palaikys ryšį su ministerijomis ir projektą įgyvendinančiomis institucijomis. Filialai taip pat turėtų padėti paskatinti Estijos ir Lietuvos piliečius dirbti jungtinėje bendrovėje „RB Rail AS“, kuri registruota Latvijoje, o jos buveinė įkurta Rygoje.

Šiuo metu abiem filialams vadovauja „RB Rail AS“ generalinė direktorė Baiba Rubesa, tačiau užbaigus registracijos procesą vadovavimą perims „RB Rail AS“ vadovai atitinkamose šalyse.

30.01.2017