Rail Baltica potencialūs projektavimo paslaugų teikėjai: vietiniai teikėjai dalyvaus teikiant projektavimo paslaugas

Rail Baltica projektui pasiekus projektavimo etapą, praėjusią savaitę RB RAIL susitiko su trisdešimties Europos (įskaitant Baltijos) šalių geležinkelių projektavimo paslaugų teikėjais aptarti išmoktas pamokas bei vizijas apie geriausias geležinkelio projektavimo praktikas, kurios bus taikomos įgyvendinant Rail Baltica.

 

Individualių susitikimų su paslaugų teikėjais iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Danijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos, Suomijos, Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Nyderlandų, Čekijos ir JAV metu RB RAIL pristatė būsimų projektavimo paslaugų viešųjų pirkimų apimtis bei planą. Dalyviai aptarė visam geležinkelio ruožui suprojektuoti reikalingą laiką ir žmogiškuosius išteklius, projekto valdymą ir rezultatus, būtiną turėti patirtį reikalingą užtikrinti kokybiškas projektavimo paslaugas, galimą riziką projektavimo metu bei jos sumažinimo būdus, būtiną esamų sprendimų techninę ir inžinerinę analizę, statinio inžinerinio modeliavimo (BIM) sistemos panaudojimą ir kitus aktualius klausimus.

 

RB RAIL, būdama perkančioji organizacija, sulaukė vertingų įžvalgų apie paslaugų teikėjų rinką, jų pajėgumus ir pasiruošimą kokybiškai ir laiku atlikti projektavimo darbus. Paslaugų teikėjai pabrėžė, kad laimėję konkursą į pagalbą kviesis vietines įmones, tad pastarosios turi būti pasirengusios pasinaudoti šiomis galimybėmis.

 

Jie taip pat pabrėžė, kad pagrindiniai iššūkiai susiję su koordinavimo tarp suinteresuotų šalių ir patvirtinimo / leidimo procesais. Norint užtikrinti efektyvų projektavimo procesą reikia pagreitinti sprendimų priėmimą bei pagerinti trečiųjų šalių (t. y. statybos leidimus ar sertifikatus išduodančių institucijų) priimamų sprendimų administravimo efektyvumą. Be to, bendradarbiavimas tarp paslaugų teikėjų ir perkančiosios organizacijos bus pagrindinis sėkmingo projektavimo proceso veiksnys, o šis susitikimas tai ir parodė.

 

Pramonė  užtikrino pasirengimą naudoti BIM bei sukauptą didelę ekspertinę patirtį taikant inžinerinę analizę. BIM sistema yra rizikos valdymo bei kokybės užtikrinimo priemonė naudotina projektavimo darbų eigoje.

 

RB RAIL kitą savaitę rengiasi paskelbti naujus projektavimo paslaugų konkursus Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

21.11.2017