Rail Baltica pažanga 2016 metais

Per praėjusius metus buvo reikšmingai pasistūmėta vykdant su projekto Rail Baltica įgyvendinimu susijusią planavimo etapo veiklą. Numatoma, kad projekto įgyvendintojai šį etapą užbaigs 2017 m. pabaigoje.

Baiba Rubesa, centrinės projekto koordinatorės „RB Rail AS“ generalinė direktorė ir pirmininkė, paaiškino, kad 2016-ieji buvo projekte dalyvaujančių šalių pareigų vykdymo ir atsakomybės pasidalijimo metai.

  • 2016 m. buvo pasirašytas paramą gaunančių šalių tarpusavio susitarimas, kuriuo buvo apibrėžtas finansavimo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (CEF) valdymas. Susitarimu nustatyta procedūra, pagal kurią bendra įmonė gauna Europos Sąjungos finansavimą ir paskirsto jį paramos gavėjams (trijų šalių ministerijoms), taip pat apibrėžiama ataskaitų apie lėšų naudojimą teikimo procedūra.
  • Po ilgų ir išsamių diskusijų tarp trijų paramos gavėjų, įgyvendinančių institucijų ir bendros įmonės, taip pat buvo pasirašytas susitarimas dėl Rail Baltica pirkimų sistemos, kuriuo nustatyta su projektu susijusių pirkimų tvarka ir vaidmenys.
  • Be to, 2016 m. lapkričio 18 d. su Inovacijų ir tinklų programų vykdomąja įstaiga (INEA) buvo pasirašytas antrasis dotacijos susitarimas, skirtas greitojo geležinkelio statybai, kurio bendra vertė – 225 milijonai eurų. Bendra CEF investicijų į projektą suma sudaro 633 mln. eurų, tai yra 82 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Praėjusiais metais taip pat pradėta rengti projekto išlaidų ir ekonominės veiklos analizę, kuri bus baigta 2017 m. balandį.  Be to, pernai buvo pradėtas geležinkelio linijos techninių parametrų nustatymas ir visos trasos bendro preliminaraus techninio projekto rengimas. Siekiant užsitikrinti bendrą ES finansavimą, buvo parengta paraiška pagal 2016 m. CEF transporto srities kvietimą teikti paraiškas. „RB Rail AS“ ją pateikė 2017 m. vasario 6 d.

Kokia pažanga atlikta nacionaliniu lygmeniu trijose Baltijos šalyse?

Estija

  • Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SEA) ir poveikio aplinkai vertinimas (EIA), taip pat šalyje vykdomi Estijos geležinkelio linijos dalies planavimo procesai pasiekė galutinę stadiją. Sutikimą toliau vystyti projektą tikimasi gauti 2017 m. II ketvirtį.
  • Estijos geležinkelio linijos dalies preliminarus projektas pietinėje Estijos dalyje yra baigtas, visiškai užbaigti preliminarų projektą tikimasi 2018 m. I ketvirtį.

Latvija

  • 2016 m. baigtas Latvijos geležinkelio linijos dalies poveikio aplinkai vertinimas (EIA) ir teritorijos planavimo procesai. Sutikimą toliau vystyti projektą Latvijos Respublikos vyriausybė suteikė 2016 m. rugpjūtį. Vyriausybė taip pat patvirtino projekto statusą kaip nacionalinės svarbos objekto.
  • 2016 m. buvo baigtas Latvijos geležinkelio linijos dalies preliminarus projektas.
  • 2016 m. surengtas sudėtingiausio Latvijos infrastruktūros elemento – Rygos centrinio daugiamodalinio viešojo transporto mazgo ir Rail Baltica geležinkelio tilto tarptautinis eskizinio projekto konkursas.

Lietuva

  • 2016 m. baigtas poveikio aplinkai vertinimas (EIA) ir geležinkelio dalies nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos sienos teritorijos planavimo procesai. Sutikimą toliau vystyti projektą Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos vyriausybė suteikė 2017 m. sausį.

2017 m. tikslai

2017 m. visos šalys turės dirbti, siekdamos dviejų svarbių tikslų.  Visų pirma, įgyvendintojai turės įrodyti, kad projektas jau įsibėgėjęs ir kelio atgal nėra – tuo remiantis bus galima prašyti tolesnio finansavimo iš Europos Sąjungos geležinkelio statybos darbams ir po 2020 m. Tai reiškia, kad vyriausybės turės būti oficialiai patvirtinusios geležinkelio trasas visose trijose šalyse, taip pat turės būti atlikti svarbiausi tyrimai ir analizė, visa projekto veikla turės vykti pagal planą, o pirkimo procedūros turės būti išaiškintos visoms dalyvaujančioms šalims, kad būtų galima pradėti statybos etapą. Be to, reikia įrodyti, kad projektas gerai valdomas, o finansų srautas skaidrus. Antra, reikia efektyviai išnaudoti išteklius, kad būtų išvengta skirtingų funkcijų dubliavimo.

07.02.2017