Valdyba

„RB Rail“ valdybą sudaro keturi nariai – valdybos pirmininkas, vyriausiasis finansininkas, administracijos generalinis direktorius ir technikos generalinis direktorius, kartu jie atstovauja bendrai įmonei. Valdybos nariai renkami trejų metų kadencijai.

 

Baiba A. Rubesa

Generalinė direktorė ir valdybos pirmininkė

Nuo 2015 m. B. A. Rubesa yra AS „RB Rail“, Estijos, Latvijos ir Lietuvos įsteigtos bendros įmonės, kurios tikslas yra įgyvendinti reikšmingiausią infrastruktūros projektą regione – Rail Baltica, valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė. Projekte numatytos 5 mlrd. eurų investicijos, Baltijos šalyse jis bus baigtas iki 2025 m. 2017 m. sausio mėn. B. A. Rubesa buvo paskirta „Latvenergo“, didžiausios Latvijos įmonės, stebėtojų tarybos nare. Iki tol ji dirbo konsultante ir verslo kūrėja savo įmonėje SIA „RFactor“, taip pat buvo Latvijos banko „Citadeles banka“, veikiančio Baltijos regione, stebėtojų tarybos narė. B. A. Rubesa taip pat vadovavo verslo programai, kai dirbo pasaulinės „Statoil ASA“ įmonės viceprezidente socialinės atsakomybės reikalams, yra dirbusi Kaspijos regiono „Statoil“ direktore ryšių su vyriausybe, viešųjų ryšių ir sveikatos ir saugos reikalams, SIA „Latvija Statoil“ vykdomąja direktore ir Baltijos šalių „Statoil“ rinkodaros direktore.

B. A. Rubesa buvo „DNB NORD banka“ stebėtojų tarybos narė, Latvijos komercijos rūmų viceprezidentė, vadovavo Latvijos užsienio investuotojų tarybai. Šiuo metu ji yra „Providus“ idėjų instituto stebėtojų tarybos, „Kokneses Fonds“ fondo, skirto „Likteņdārzs“ parko kūrimui remti, narė. B. A Rubesa išsilavinimą įgijo Toronte, Kanadoje, Jorko universitete ir Shaw koledže.

 

Kaspars Rokens

Administracijos generalinis direktorius ir valdybos narys

Kaspars Rokens yra patyręs elektros gamybos ir skirstymo, mažmeninės prekybos, statybų automatikos ir pritaikymo pramonėje sričių vadovas. Nuo 1994 m. jis dirbo pasaulinėse techninės prekybos įmonėse kaip pardavimo komandų ir organizacijų vadovas.

Pastaruosius 5 metus K. Rokens buvo „Schneider Electric“ įmonės Latvijos vadovas ir Baltijos šalių generalinis direktorius ir prezidentas. Pagrindiniai klientai buvo rangovų įmonės, dalyvavusios Latvijos nacionalinės bibliotekos, „Great Amber“ koncertų salės, IX geležinkelio koridoriaus Lietuvoje elektrifikacijos, Estijos nacionalinio muziejaus Tartu mieste ir kt. statybose. Nuo 2015 m. gruodžio mėn. K. Rokens taip pat yra Latvijos elektros inžinierių ir energijos konstruktorių asociacijos (LEEA) valdybos narys.

2017 m. balandžio 24 d. K. Rokens buvo paskirtas į AS „RB Rail“ valdybą ir tapo bendros įmonės administracijos generaliniu direktoriumi. Jis yra įgijęs šilumos inžinerijos magistro laipsnį Rygos technikos universitete ir verslo magistro laipsnį Rygoje esančioje Stokholmo ekonomikos mokykloje („SSE Riga“).

 

Ignas Degutis

Vyriausiasis finansininkas ir valdybos narys

Ignas Degutis yra ekonomikos specialistas, turintis didelę finansų valdymo patirtį, įskaitant ekonomikos studijas, finansavimo schemas ir sutarčių derinimą valstybiniuose nacionalinės svarbos projektuose.

I. Degutis vadovavo AB „Klaipėdos nafta“ Ekonomikos skyriui ir rengė SGD terminalo plėtros projekto Klaipėdoje finansavimo programą, kurioje buvo numatytas finansavimas iš kreditavimo institucijų, dujų sektoriaus reglamentavimo aplinkos ir ES fondų. Jis taip pat yra dirbęs „Ernst & Young“ operacijų ir rizikos patarėju, ėjęs kitas pareigas telekomunikacijų ir draudimo sektoriuose.

2015 m. I. Degutis prisijungė prie didžiausios valstybinės energetikos įmonės Lietuvoje UAB „Lietuvos energija“, kad galėtų planuoti, kurti ir įgyvendinti kogeneracinių elektrinių Vilniuje ir Kaune finansavimo programas. Nuo 2016 m. sausio I. Degutis dirba vyriausiuoju finansininku UAB Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje, priklausančioje grupei „Lietuvos energija“. Įmonė vykdo atliekų deginimo ir biomasės kogeneracinių elektrinių projektą Vilniuje.

I. Degutis prisijungė prie AS „RB Rail“ kaip vyriausiasis finansininkas ir į valdybą buvo paskirtas 2017 m. balandžio 24 d. Jis yra įgijęs finansų ekonomikos bakalauro ir magistro laipsnius ISM vadybos ir ekonomikos universitete Vilniuje.

 

Mart Neilsen

Technologijų generalinis direktorius ir valdybos narys 

Mart Nielsen yra technologijų valdymo specialistas, turintis didelę patirtį informacinių technologijų, telekomunikacijų ir bankininkystės srityje. Mart vadovavo įvairioms daugiakultūrėms darbuotojų komandoms, steigė ir pertvarkė organizacijas, kūrė tinklus ir valdė kasdienes operacijas.

Pastaruosius 4 metus Mart vadovavo „Swedbank“ infrastruktūros plėtrai, koncentravosi ties skaitmenine transformacija, įskaitant šio proceso strategiją ir architektūrą, infrastruktūros plėtrą ir automatizavimą. Prieš tai jis 12 metų dirbo telekomunikacijų įmonėje „Tele2“, kurioje užėmė Estijos ir Baltijos šalių Technologijų generalinio direktoriaus / Valdybos nario pareigas ir vėlai į rinką įžengusią smulkią įmonę pavertė konkurencingu, aukštos kokybės telekomunikacijų operatoriumi su visą šalį aprėpiančiu tinklu. Mart buvo atsakingas už pagrindinius infrastruktūros projektus bei derybas su pagrindiniais infrastruktūros pardavėjais. Be to, kaip Valdybos tarybos narys, jis prisidėjo prie viešosios ir privačios partnerystės tarp ES ir Estijos Respublikos steigimo (EstWin), kuria buvo siekiama suteikti šviesolaidinio ryšio prieigą visoje Estijos teritorijoje.

2018 m. kovo 19 d. Mart buvo paskirtas į AS „RB Rail“ valdybą ir tapo bendros įmonės technologijų generaliniu direktoriumi. Jis Talino Universitete baigė elektros inžineriją, taip pat baigė magistro programą Estijos verslo mokykloje.