Projekto „Rail Baltica“ architektūros, kraštovaizdžio ir vaizdinio identiteto gairės bus rengiamos glaudžiai bendradarbiaujant su Baltijos valstybių suinteresuotomis šalimis

Bendra trijų Baltijos valstybių įmonė „RB Rail AS“ pradėjo rengti vėžės „Rail Baltica“ geležinkelio infrastruktūros elementų architektūros, kraštovaizdžio ir vaizdinio identiteto gaires. Jomis bus apibrėžti harmoningi stočių, geležinkelio tiltų, ženklų, triukšmo pertvarų, gyvūnų perėjų ir kitos įrangos dizaino sprendimai, kuriais bus vadovaujamasi toliau vykdant „Rail Baltica“, tarptautinį tris Baltijos šalis jungiantį projektą. Šie standartizuoti ir inovatyvūs sprendimai bus ekonomiškai ir techniškai pagrįsti, naudojami projektuojant ir statant „Rail Baltica“ vėžę bei infrastruktūrą. Be to, gairėmis apibrėžiami ir viešojo saugumo bei prieigos reikalavimai žmonėms su negalia.

 

Po atviro tarptautinio konkurso gairių rengimas patikėtas Italijos bendrovei „3TI Progetti” ir jos partnerei įmonei „SBS Engineering Group”. „3TI Progetti” yra didžiausia nepriklausoma darbuotojams priklausanti inžinerijos įmonė Italijoje. Bendrovė sukaupusi 20 metų tarptautinės veiklos patirtį planuodama ir projektuodama transporto bei viešąją infrastruktūrą. Įmonė yra įvykdžiusi per 2,5 tūkst. projektų daugiau nei 30-yje valstybių.

 

Šiandien vykusiame „RB Rail AS“ ir „3TI Progetti” atstovų susitikime buvo aptartas gairių rengimo procesas ir reikšmė. „Viešosios infrastruktūros projektas „Rail Baltica“ jungia tris valstybes. Jos turi bendrą istoriją, bet tuo pačiu – ir savitą tapatybę. O šiomis architektūros gairėmis siekiame bendra kalba sujungti visas tris šalis, tuo pačiu pabrėždami kiekvienos iš jų unikalų identitetą“, – kalbėjo Michele Amerio, „3TI Progetti” technikos direktorius.

 

Pabrėžtina, kad rengdama gaires įmonė glaudžiai bendradarbiaus su daugeliu suinteresuotų šalių – kraštovaizdžio ir interjero architektais, erdvių planuotojais, aukštosiomis mokyklomis, geležinkelių administratoriais ir savivaldybėmis visose trijose Baltijos valstybėse. Tokiu bendradarbiavimu siekiama pasitelkti plačias ekspertines įžvalgas, apibrėžti „Rail Baltica“ infrastruktūros išvaizdos lūkesčius. Be to, rangovė ištirs bei įvertins įvairių keleivių grupių – ribotas judumo galimybes turinčių žmonių, tėvų su mažamečiais vaikais, vyresniojo amžiaus gyventojų – poreikius, kad „Rail Baltica“ infrastruktūra būtų prieinama, saugi ir patogi naudotis visai visuomenei.

 

Architektūros, kraštovaizdžio ir vaizdinio identiteto gairių rengimas truks 35 savaites. Per tą laiką vyks individualios konsultacijos su suinteresuotų šalių atstovais, grįžtamojo ryšio dirbtuvės ir pristatymai Estijoje, Latvijoje bei Lietuvoje. Tokiu būdu gairėms rengti bus pasitelkiama plati Baltijos šalių architektų, kraštovaizdžio ir erdvių planuotojų patirtis bei atsižvelgiama į būsimųjų keleivių poreikius bei lūkesčius.

 

Projektu, be kita ko, apibrėžiami reikalavimai sąlygoms ir sąvokoms, kurios taikomos medžiagoms, sprendimams, planavimo ir statybų procesams panašiuose aukščiausios klasės geležinkelių infrastruktūros projektuose. Gairės bus naudojamos projektuojant ir tiesiant „Rail Baltica“ vėžę bei statant infrastruktūros objektus.

20.11.2018