Paskelbti pirmieji Rail Baltica geležinkelio linijos detaliojo techninio projekto konkursai

Gruodžio pabaigoje paskelbti pirmieji geležinkelio linijos detaliojo techninio projekto konkursai Estijoje ir Lietuvoje. Tai dar vienas žingsnis pirmyn pradedant projekto projektavimo darbus. Bendroji trijų Baltijos šalių įmonė RB RAIL AS paskelbė konkursus „Naujo ruožo iš Pärnu iki Rapla statybos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ ir „Naujo ruožo iš Kauno į Ramygalą statybos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“, kurie vykdomi Estijos Respublikos Ekonomikos ir Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos naudai. Paraiškas dalyvauti konkursuose galima teikti iki 2018 m. sausio 29 d.

 

„Galime pripažinti, jog tikrai įžengėme į Rail Baltica projektavimo etapą trijose Baltijos šalyse. Praėjusiais metais pradėjome Projektavimo gairių ruošimą, o „Eiropas Dzelzceļa līnijas“ paskelbė konkursus trijų geležinkelio stočių Latvijoje projektavimui. Dirbome su bendruoju preliminariuoju techniniu projektu Baltijos šalyse ir 2017 m. pabaigoje paskelbėme pirmuosius detaliųjų techninių projektų parengimo konkursus. Šie du konkursai yra tik keli iš daugelio būsimų geležinkelio projektavimo konkursų, kuriuos vykdysime iki 2022,” sakė Jean-Marc Bedmar, vyresnysis RB RAIL AS inžinierius.

 

„Imamės rimtų žingsnių įgyvendinant Rail Baltica projektą, o tai skatina jo plėtrą Baltijos šalyse. Mūsų bendras tikslas yra skaidriai ir, kaštų atžvilgiu, efektyviai sukurti Europos standartų geležinkelio liniją. Todėl kokybiškas ir savalaikis techninis projektas bus rimtas pagrindas geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos-Latvijos sienos pradžiai“, teigė Ričardas Degutis, Lietuvos Respublikos Susisiekimo viceministras.

 

Kiekvieną konkursą sudaro du etapai: (1) kandidatų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus antrajame Konkurso etape, atrinkimas, ir (2) kandidatų, kurie buvo pakviesti teikti pasiūlymus, pateiktų pasiūlymų vertinimas ir teisės sudaryti sutartį suteikimas. Išsami informacija apie perkamų paslaugų apimtį bus paskelbta pirmojo Konkurso etapo reikalavimus tenkinantiems dalyviams.

 

Šių konkursų tikslas yra užtikrinti geležinkelio linijos sankasos, viršutinės kelio konstrukcijos bei susijusių visuomeninių statinių statybos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimą naujos standartinės vėžės keleivių/krovinių transporto didelio greičio dvikelio elektrifikuoto Rail Baltica linijos ruožuose nuo Pärnu iki Rapla Estijoje ir nuo Kauno iki Ramygalos Lietuvoje.

 

Daugiau informacijos apie konkursus, įskaitant pirkimo sąlygas, rasite tinklalapyje http://railbaltica.org/tenders/. Kontaktinis asmuo, kuris gali suteikti išsamią informaciją apie organizacinius viešojo pirkimo aspektus, yra Mārtiņš Blaus, vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas (tel. + 371 28118533, martins.blaus@railbaltica.org). Klausimais dėl atviro konkurso objekto kreipkitės į Karmo Kõrvek, projekto ekspertą (Estija), (+372 53423015, karmo.korvek@railbaltica.org), klausimais dėl konkurso „Naujo ruožo iš Pärnu į Rapla statybos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ ir „Naujo ruožo iš Kauno į Ramygalą statybos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ kreipkitės į Antaną Šnirpūną, projekto ekspertą (+370 6933 0456, antanas.snirpunas@railbaltica.org).

 

Paraiškos turi būti teikiamos elektroniniu būdu naudojant E-konkursų sistemos įrankius tinklalapyje https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9766https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9772 

09.01.2018