Nauja AS RB RAIL stebėtojų taryba

AS RB RAIL akcininkai – OU „Rail Baltic Estonia“, SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas“ ir UAB „Rail Baltica statyba“ – patvirtino naują stebėtojų tarybą, kurią sudaro: Edvīns Bērziņš, VAS „Latvijas Dzelzceļš“ tarybos pirmininkas, Anti Moppel, OU „Rail Baltic Estonia“ stebėtojų tarybos narys, Karolis Sankovski, UAB „Rail Baltica statyba“ direktorius, Vineta Rudzīte, VAS „Latvijas Dzelzceļš“ teisės direktoriaus pavaduotoja administraciniais klausimais ir vadovų tarybos sekretoriato vadovė, Indrek Orav, OU „Rail Baltic Estonia“ generalinis direktorius ir Arenijus Jackus, UAB „Lietuvos geležinkeliai“ Rail Baltica koordinavimo skyriaus direktorius.

Lietuvos akcininkai nutarė atšaukti vieną iš savo atstovų – Steponą Šaltmerį, o vietoje jo į AS RB RAIL stebėtojų tarybą paskyrė Arenijų Jackų. Tokiu atveju turėjo būti atšaukti visa Stebėtojų taryba ir paskirta nauja.

Stebėtojų taryba paskyrė Edvīns Bērziņš eiti AS RB RAIL Stebėtojų tarybos pirmininko pareigas, o Anti Moppel ir Karolis Sankovski buvo paskirti AS RB RAIL Stebėtojų tarybos vicepirmininkais.

Stebėtojų taryboje yra šeši nariai – kiekvienas akcininkas skiria po du. Tarybos nariai renkami trejų metų kadencijai.

Arenijaus Jackaus patirtis

Arenijus Jackus įgijo Transporto inžinerijos ekonomikos ir vadybos magistro laipsnį Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Šiuo metu jis užima UAB „Lietuvos geležinkeliai“ Rail Baltica koordinavimo skyriaus direktoriaus pareigas. Jis pradėjo dirbti Susisiekimo ministerijoje 1997 m., per 14 darbo metų viešajame sektoriuje turėjo galimybę dalyvauti Rail Baltica projekte nuo pat jo pradžios. Anksčiau jis užėmė vadovo pareigas įvairiuose strateginiuose Susisiekimo ministerijos skyriuose, atsakinguose už strateginį planavimą ir finansų, ES investicijų administravimą ir projekto įgyvendinimą, tarptautinius santykius ir ES reikalus. Jis taip pat buvo VĮ „Kauno oro uostas“ Valdybos tarybos pirmininku, UAB „Lietuvos geležinkeliai“ Stebėtojų tarybos nariu, VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, VĮ „Oro navigacija“ ir UAB „Rail Baltica statyba“ Valdybos tarybų nariu.

Jis taip pat dirbo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos rinkodaros skyriaus direktoriaus pavaduotoju, centrinio finansavimo ir pirkimų skyriaus direktoriaus pavaduotoju, asistentu ir lektoriumi keliuose universitetuose: Kauno Technologijos universitete, Vilniaus Universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete.

14.11.2017