Komisarės Violetos Bulc vaizdo pranešimas Rail Baltica Globaliam forumui

Noriu pasveikinti projekto įgyvendintojus bei Baltijos šalių valdžios institucijas pradėjus Rail Baltica projekto projektavimo etapą. Tam pasiekti prireikė daugelio,  šios Europos Sąjungai strategiškai svarbios didelio greičio geležinkelio linijos, intensyvaus planavimo metų.

Tai yra itin reikšminga 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos fone, kadangi norint užtikrinti tokių ilgamečių projektų kaip Rail Baltica naudų pasiekimą, būtinas savalaikis projekto įgyvendinimas ir nenutrūkstamas jo ilgalaikis finansavimas.

Rail Baltica yra puikus pagrindinių ES transporto politikos prioritetų pavyzdys:

  • Jis prisideda prie mūsų pastangų mažinti anglies dvideginio emisijas transporto srityje skatinant greitąjį geležinkelį kaip tvarią keleivių mobilumo alternatyvą bei pasiūlo naujas krovinių vežimo geležinkeliais alternatyvas visam Baltijos regionui.
  • Kadangi tai „plyno lauko“ projektas, jame puikiai galima išbandyti skaitmenizavimo
  • Jis užtikrina multimodalumą ir skatina ilgalaikes
  • Kartu tai bus svarbi ES gynybos transporto infrastruktūros dalis.

Rail Baltica užpildo trūkstamą Europos geležinkelių koridoriaus dalį, jungiančio Beniliukso šalis, Vokietiją ir Centrinę Europą. Šis projektas sukurs galimybes tiek viso Baltijos jūros regiono piliečiams, tiek ir verslui, bei sustiprins Europos Sąjungos efektyvumą ir susisiekimo galimybes.

Akivaizdu, kad toks projektas apima sudėtingą suinteresuotųjų šalių struktūrą, tiek šalių viduje tiek ir už jų ribų. Taigi, Rail Baltica bendros įmonės vaidmuo yra itin reikšmingas viso projekto sėkmei. Nepaisant visų iššūkių, su kuriais susiduria projektas, jo pažanga yra visų dalyvaujančių šalių sunkaus darbo rezultatas.

Siekiant užtikrinti ilgalaikį finansavimą ir sėkmingai įvykdyti projektą, būtina įgalinta projekto rezultatų pasiekimų užtikrinimo struktūra su aiškiai suplanuotais įgyvendinimo rezultatais.

Galiu patvirtinti, kad Rail Baltica išliks vienu iš svarbiausių ES prioritetų.

Todėl kviečiu jus visus, visas Baltijos šalis, pademonstruoti europietiškas vertybes. Suteikite savo piliečiams ir verslui progą pasinaudoti bendros rinkos privalumais, modernia tarpvalstybine infrastruktūra, ir visapusiškai įsitraukti į didžiausią pasaulio ekonomiką su visomis jos galimybėmis.

Šiemet Baltijos valstybės švenčia savo 100 metų sukaktį. Rail Baltica yra istorinės svarbos projektas – ir nėra geresnio laiko kad tai taptų realybę ! Esu su jumis!

 

10.04.2018