AS RB RAIL ir jos partnerė Lenkijoje aptaria Rail Baltica ruožo tarp valstybių sienų statybą

2017 m. lapkričio 7 d. AS RB RAIL atstovai Baiba Rubesa (generalinė direktorė ir valdybos pirmininkė) ir Artūras Vilimas (šalies vadovas – Lietuva ir Lenkija) Varšuvoje susitiko su Andrzej Bittel, Infrastruktūros ir statybos ministerijos viceministru, ir Ireneusz Merchel, nacionalinio geležinkelių tinklo įmonės S.A. „PKP Polskie Linie Kolejowe“ tarybos prezidentu, kad aptartų Rail Baltica projekto plėtrą ir įgyvendinimą trijose Baltijos šalyse ir Lenkijoje.

 Baiba Rubesa informavo Lenkijos partnerius apie svarbų atliktą etapą Baltijos šalyse – Rail Baltica tarpvyriausybinės sutarties ratifikavimą Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentuose. Taip pat informavo apie projekto plėtros eigą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, įskaitant pirmuosius svarbiausius žingsnius, atliktus geležinkelio ruožo projektavimo srityje. Kadangi Lenkijos E75 geležinkelio linijos ir naujos infrastruktūros Baltijos šalyse statyba yra glaudžiai susijusi, labai svarbu artimai bendradarbiauti ir derinti veiksmus įgyvendinant tokį sudėtingą, ilgalaikį, unikalų ir strategiškai Europai svarbų tarpvalstybinį projektą.

AS RB RAIL atsakinga už tarpvalstybinio geležinkelio ruožo statybą Lietuvoje, prie Lenkijos–Lietuvos valstybinės sienos. Šalys aptarė projekto koordinavimo procesą siekiant užtikrinti geležinkelio linijos veikimą.

Ministras Andrzej Bittel teigė, kad Lenkija atvira specialistų iš Ministerijos, infrastruktūros valdymo ir Geležinkelių instituto diskusijai su atitinkamais partneriais Baltijos šalyse siekiant suderinti konkrečius linijos atidavimo eksploatavimui parametrus ir planus. Šiuo metu Lenkija savo suplanuotus darbus vykdo labai gerai ir laikosi grafiko.

Susitikimo, vykusio S.A. „PKP Polskie Linie Kolejowe“ metu, šalys kalbėjosi apie veiksmingą tarpvalstybinio geležinkelio ruožo plėtros ir statybos valdymo procesą. Po diskusijos šalys pabrėžė, kad siekiant palengvinti projekto koordinavimo procesą, reikia įsteigti techninių darbų grupę, kurios pagrindinės užduotys būtų palengvinti įgyvendinimo veiklas bei užtikrinti geležinkelio linijos veikimą tarpvalstybiniame ruože. Abiejų šalių specialistai kartu pradės įgyvendinti eksploatacijos plano studiją, kurią perka AS RB RAIL, kadangi, remiantis ta studija, bus analizuojamas Varšuvos–Helsinkio koridorius.

Ireneusz Merchel teigė, kad Lenkija jau baigė savo Rail Baltica dalį nuo Varšuvos iki Sadovnės, o darbai nuo Sadovnės iki Čiževo šiuo metu vyksta. Šiuo metu baigiama ruožo Čiževas–Balstogė projektavimo dokumentacija, kitais metais prasidės statybos darbai. Ruožo Balstogė–Elkas projektinės dokumentacijos rengimas netrukus prasidės, tereikia baigti viešojo pirkimo procedūrą ir pasirinkti rangovą. Ruože Elkas–PL/LT valstybės sienos parengiamosios galimybių studijos rangovas pradės planavimo ir parengiamuosius darbus, PAV ir aplinkos tyrimus.

„Esame patenkinti sužinoję, kad Lenkija pradėjo strateginės didelio greičio geležinkelių tinklo plėtros Lenkijoje vizijos analizę ir įgyvendinimą. AS RB RAIL mielai bendradarbiaus ir pasidalins savo patirtimi bei žiniomis apie greito-įprasto geležinkelio linijų plėtrą Baltijos šalyse, keleiviniams traukiniams pasiekiant 240 km/val. greitį, o prekiniams – 120 km/val.“, – teigė Baiba Rubesa.

07.11.2017