Vilniuses toimuvast Rail Baltica Global Forumist võtab osa üle 700 inimese

Homme, 3. aprillil algab Vilniuses Rail Baltica Global Forum, mille juhatab avasõnadega sisse  Leedu peaminister Saulius Skvernelis. Kahepäevasele üritusele on oodata enam kui 700 külalist, kelle hulka kuuluvad tippjuhid, poliitiliste otsuste langetajad, raudtee-, logistika- ja majandusspetsialistid ning tarnijad üle kogu Euroopa. Seda eemärgiga arutada ühiselt Rail Baltica võimaluste üle Baltikumis ning analüüsida transpordi infrastruktuuride arenguid Euroopas.

Ürituse avamisel võtab sõna ka Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei, kelle pöördumise järel arutlevad Läti ja Leedu transpordiministrid ning Eesti, Poola ja Soome ministeeriumi esindajad Rail Baltica potentsiaali üle. Seda nii reisijate kui kauba transpordi ja regionaalse arengu kontekstis.

Foorumi esimese päeva jooksul viiakse läbi töösessioon, milles käsitletakse käesoleval hetkel Euroopa infrastruktuuri lipulaevaks peetava Rail Baltica projekti finantseerimise tulevikku ning toimub paneeldiskussioon raudteetaristu juhtimisest. Päeva lõpetab töösessioon, milles arutletakse Rail Baltica edasiarendust Poola ja Soome kontekstis.

Ürituse teine päev keskendub Rail Baltica rahvusvahelistele ja riiklikele plaanidele 2019. aastaks, ärisuhete arendamisele Euroopa raudteetööstuses ning Rail Baltica liiklusgraafiku tutvustamisele. Samuti arutatakse erinevate sidusrühmade ja huvigruppidega Rail Baltica arhitektuuri ning visuaalse identiteedi kavandit.

Rail Baltica Global Forumist võtavad osa 30 riigi esindajad, 302 ettevõtet ning 105 avaliku või kolmanda sektori organisatsiooni. Ürituse teisel päeval on külastajatele tagatud ligipääs tarnijate kohtumispunktile, kus on võimalik suhelda 40 ettevõtte esindajatega, tutvuda nende pakkumistega ja arutada võimalikku koostööd.

Mõlemast ürituse päevast tehakse otseülekanne, mida saab jälgida Rail Baltica kodulehekülje vahendusel. Samuti on kõigil huvilistel võimalus esitada küsimusi kasutades Sli.do platvormi (ürituse kood – RBGF2019).

02.04.2019