Värskelt ametisse nimetatud RB Rail AS’i ajutise tegevjuhi prioriteediks on Rail Baltica üksikasjaliku tehnilise projekteerimisega alustamine

27. septembril esitas RB Rail AS tegevjuht Baiba Rubesa lahkumisavalduse. Samal päeval valiti ühisettevõtte ajutiseks tegevjuhiks ja juhatuse esimeheks Ignas Degutis, kes on tegutsenud Rubesa juhtimise all enam kui aasta RB Rail AS finantsjuhi ning juhatuse liikmena. Uuel positsioonil jätkab Degutis varasemate ametikohustuste täitmist ettevõtte finantsjuhina. Ülejäänud juhatuse koosseis, kuhu kuulub tehniline juht Mart Nielsen ja operatsioonide juht Kaspars Rokens, jääb samaks.

 

„Esmatähtis on tagada kõigi alustatud tegevuste jätkamine. Esiteks on oluline liikuda edasi Rail Baltica detailse tehnilise projekteerimisega kõigis Balti riikides. Eestis ja Leedus jätkub detailse tehnilise projekteerimise esimese hanke teine etapp kuue rahvusvahelise ettevõtega mõlemas riigis. Seejuures on hanketingimustele vastanud ettevõtetel palutud esitada oma pakkumus,” kommenteerib Ignas Degutis ühisettevõtte plaane lähitulevikuks. Ühtlasi julgustab ta jätkuvalt osa võtma RB Rail AS hankepakkumustest. Degutise sõnul plaanitakse käesoleval aastal veel 26 hanke läbiviimist ning 2019. aastal on oodata umbes 60 hanke välja kuulutamist projekti teostavate asutuste poolt.

 

Teiseks rõhutas Degutis, et oluline on jõuda kokkuleppele ühisettevõtte kahe-aastase eelarve ja pikaajalise rahastusmudeliga. Ta märkis, et mõlemad on eeltingimusteks Rail Baltica projekti finantseerimisele ja toetuse taotlemisele Euroopa Ühenduste Rahastust (CEF), mis võimaldab projekti kaasfinantseerimist kuni 85% ulatuses.

 

„Tähtis on ka äri- ja tegevusplaanide koostamise lõpuleviimine ning taristu haldamise uuringu teostamine, mis võtab kokku projekti planeerimisetapi ja on alustalaks Rail Baltica edukaks toimimiseks tulevikus,” märgib Degutis.

 

Ignas Degutis

Ignas Degutis liitus Rail Baltica ühisettevõttega rohkem kui aasta tagasi ning asus täitma finantsjuhi ja juhatuse liikme kohustusi. Degutis on majandusspetsialist, kellel on laiaulatuslikud kogemused finantshalduse, sh riigi majanduse jaoks strateegilise tähtsusega projektide teostatavusuuringute koostamise, rahastamiskavade ja lepingualaste läbirääkimiste vallas.

Enne Rail Baltica ühisettevõttega liitumist töötas Degutis Leedu energiaettevõttes Lietuvos Energija UAB, et planeerida, arendada ja rakendada Vilniuse ning Kaunase soojuselektrijaamade rahastamiskavasid. Samuti on Degutis töötanud Lietuvos Energija Groupi kuuluva Vilniaus Kogeneracinė Jėgainė UAB finantsjuhina, keskendudes peamiselt jäätmetest ja biomassist soojuse ning elektri koostootmise projektile Vilniuses. Degutis juhtis Klaipedos Nafta AB majandustalitust ning teostas Klaipeda LNG terminali rahastamiskava järelevalvet, mis hõlmas rahastamist krediidiasutuste poolt, gaasisektori õiguskeskkonda ja ELi toetuseid. Tema töökohtade loetellu kuuluvad ka tehingu- ja riskinõustamise teenused ettevõttes Ernst ja Young Vilniuses ning Riias. Ignas Degutis omab magistrikraadi finantsökonoomikas.

 

03.10.2018