TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaatori Catherine Trautmanni avaldus

“Ühisettevõte on kasvanud idufirma mõõtu organisatsioonist enam kui 50 liiget koondavaks professionaalseks meeskonnaks, kes juhib Rail Baltica projekti läbi planeerimis- ja projekteerimisfaasi,” sõnab TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaator Catherine Trautmann. Täispikkuses avalduse RB Rail AS’i juhtkonnas toimunud muutuste kohta leiab siit:

 

Euroopa koordinaatorina soovin tänada Baiba Rubesat tema kõrgetasemelise pühendumuse ja ettevõtmiste eest, mida ta viis läbi RB Rail tegevjuhina. Ühisettevõtte kasvamine idufirma mõõtu organisatsioonist enam kui 50 liiget koondavaks professionaalseks meeskonnaks, kes juhivad Rail Baltica projekti läbi planeerimis- ja projekteerimisfaasi, on suurepärane saavutus. Baiba Rubesa on tugevalt panustanud projekti usutavusse ja ehitanud tugeva vundamendi järgnevateks, projekti ellu viivateks sammudeks. Rail Baltica eesmärk on luua vähem kui kümne aastaga uus majanduskoridor Kirde-Euroopas. Aktsionäride vastutus on tagada ühisettevõtte võimekus teostada vahepealsed sammud ja kindlustada kõrgetasemeline koostöö ja usaldus partnerite vahel, mis on vajalik ühise eesmärgi saavutamiseks.

 

 

Täiendav teave:

Põhjamere-Balti transpordikoridori tööplaan: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/north-sea-baltic_en

01.10.2018