Ligita Austrupe

Nõukogu liige

Ligita Austrupe omab kahekümneaastast töökogemust Euroopa Liidu projektide rahastamise valdkonnas. Oma karjääri jooksul on ta tegelenud Euroopa Liidu poolt rahastatud projektide järelevalve ja auditeerimisega.

Oma kutsealast karjääri Euroopa Liidu rahastatud projektide järelevalve ja juhtimise valdkonnas alustas Ligita siseaudiitorina.

2020. aastal ühines Ligita agentuuriga CFCA, mis on alates 1997. aastast olnud vastutav Euroopa Liidu rahastatud projektide haldamise eest Lätis. Asedirektorina sai Ligita laialdased kogemused nii finantsilise ja strateegilise planeerimise kui Euroopa Liidu rahastatud projektide alal.

Alates 2013. aastast on Ligita töötanud Läti transpordiministeeriumis, kus tegeleb transpordisektori investeeringute planeerimise ja ellurakendamisega Lätis. Asekantsleri asetäitjana vastutab Ligita Euroopa Liidu asjade, Läti transpordisektori finantsilise ja strateegilise planeerimise ning investeerimispoliitika eest.

Alates 2018. aastast on Ligita Lätis Euroopa Liidu vahendite haldamise eest vastutava asutuse juhataja ning oli eelnevalt Euroopa Ühendamise Rahastu Läti esinduse juht, tagades Rail Baltica projekti elluviimise Lätis.