RB Rail AS õnnitleb Catherine Trautmanni, kes pälvis Euroopa raudteepreemia

Rail Baltica projekti ühisettevõtte tiim õnnitleb TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaatorit Catherine Trautmanni, kes pälvis 2019. aasta Euroopa raudteepreemia. Tegemist on autasuga, mille väljastavad aasta esimeses kvartalis Euroopa Raudteetööstuse Liit (UNIFE) ning Euroopa Raudtee- ja Infrastruktuuriettevõtete Ühendus (CEF).

Euroopa raudteepreemia on regiooni üks silmapaistvamaid auhindu, mis antakse välja eesmärgiga tunnustada pikaajalist panust Euroopa raudteevõrgustiku edukasse arendamisse.

TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaatorina on Catherine Trautmann märkimisväärselt panustanud Rail Baltica projekti arengusse, aidates kaasa eesmärgile luua uus majanduskoridor Kirde-Euroopas. Euroopa raudteepreemia pälvimine on kinnituseks, et Rail Baltica on Euroopa Komisjoni üheks prioriteetsemaks projektiks.

“Pr. Trautmann on olnud Rail Baltica projekti üheks liikumapanevaks jõuks, väljendades isiklikku toetust ning esindades projekti huve Euroopa tasandil. Hindame tema panust väga kõrgelt ja ootame eduka koostöö jätkumist tulevikus, et muuta Baltikumi suurim taristuprojekt tänu erinevate sidusrühmade edukale kaasamisele toimivaks,” ütleb RB Rail AS ajutine tegevjuht Ignas Degutis.

Pr. Catherine Trautmann on panustanud Euroopa raudtee sektorisse alates 2014. aastast, mil võttis vastu koordinaatori ametikoha. Ta toetab tugevalt Ida-Euroopa TVG projekti Prantsusmaal, avaldab häälekalt toetust Shift2Rail liikumisele ja omab määravat rolli Rail Baltica projekti juures.

Pr. Catherine Trautmann osaleb ka 3.-4. aprillil Vilniuses toimuval Rail Baltica Global Forumil ning juhib arutelu teemal, milliseid võimalusi loob Rail Baltica reisijatele, kaubaveole ja piirkondlikule arengule.

22.02.2019