RB Rail kuulutab välja hanke BIM-strateegia koostamiseks

Seoses otsusega võtta kasutusele Rail Baltica projekti rakendamisel ehitusteabe modelleerimine (BIM – Building Information Modelling), on RB Rail AS kuulutanud välja avatud konkursi „Rail Baltica raudtee detailse BIM (ehitusteabe modelleerimise) strateegia arendamine“. Pakkumused tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 8. märtsiks 2018 kella 15.00ks.

 

Strateegia peab sisaldama järgmist: ühised BIM- ja CAD-standardid ja normid, sh varahaldussüsteem, failide ja kataloogide vormingud ja struktuur, arendamistasand, sh teabe üksikasjalikkuse tasand, soovitused BIMi IT-taristule ja ühisele andmekeskkonnale, asjaomaste osapoolte rollid ja vastutusalad, koolitus ja tugi.

 

„Kõik asjaomased osapooled, eriti projekteerimisteenuste tarnijad, peaksid projekti praeguses rakendamisetapis olema teadlikud sellest, et Rail Baltica projekteerimisel ja ehitamisel kasutatakse BIMi. See tagab suurema täpsuse ja annab võimaluse tegeleda probleemidega enne ehitustegevuse algust. Mudel ja teave võimaldavad vajalikke ressursse täpsemalt hinnata – materjalivaru ja vajalikke töid, mis omakorda annab meile täpsemaid andmeid projekti kulude kohta,“ kommenteeris RB Rail ASi operatsioonide juht ja juhatuse liige Kaspars Rokens.

 

Oluline on see, et BIM annab olulist teavet kogu projekti taristu kohta, mida saab kasutada terve Rail Baltica olelusringi jooksul, sh tegevusetapis.

BIM-strateegia suuniste põhjal plaanib RB Rail sel suvel alustada BIM-tehnoloogia hankemenetlusega.

 

Täpsem info hanke kohta on saadaval järgnevalt lingilt: http://www.railbaltica.org/tenders/development-of-detailed-bim-strategy-for-rail-baltica-railway/.

 

Avaliku konkursi pakkumused tuleb esitada elektrooniliselt, kasutades e-pakkumuste süsteemi, mis on kättesaadav aadressilt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/10018, 8. märtsiks 2018 kella 15.00ks.

14.02.2018