Rail Baltica Task Force töögrupp Vilniuses kaardistas projekti saavutused ja järgmised sammud

15. oktoobril kohtus Rail Baltica Task Force töögrupp Vilniuses, et arutleda tehnilistel teemadel spetsialistidega Baltikumist, Soomest ja Poolast. Samuti kooskõlastati projekti järgmised sammud Euroopa Komisjoni, INEA ja ühisettevõtte esindajatega.

 

Töögrupp vaatas üle üksikasjaliku tehnilise projekteerimise hanke ja maa omandamise protsessi edenemise kõigis kolmes Balti riigis. Poola delegatsioon teatas edasiminekust teostatavusuuringuga, mis viiakse läbi seoses teelõiguga Poolas asuva Elki ja Leedu piiri vahel, et tagada ühtivus Rail Baltica projekteerimisjuhistega.

Lisaks käsitles töögrupp Rail Baltica esialgset tegevuskava, mis hõlmab raudteeprojekti läbilaskevõime prognoosi, ajagraafikuid ja liikluskorraldust, et jõuda optimaalsete lahendusteni reisijate- ja kaubavedude liini haldamises.

Täheldades Kaunases toimuvate tööde olulisust, toetas töögrupp otsust alustada Rail Baltica ruumilise planeeringuga Poola piiri ja Kaunase vahelisel teelõigul. Samuti märgiti, et tähtis on liikuda edasi ruumilise planeeringuga Kaunase transpordisõlmes ja Vilniuse ühenduspunktis.

Järgmine Rail Baltica Task Force töögrupi kohtumine toimub 2018. aasta detsembris.

 

 

19.10.2018