Rail Baltica sõlmis projekti pikaajalise äriplaani lepingu ettevõttega DB Engineering & Consulting GmbH

RB Rail AS sõlmis täna, 8. jaanuaril 2018 Rail Baltica üldprojekti pikaajalise äriplaani arendamise lepingu tunnustatud Saksa ettevõttega DB Engineering & Consulting GmbH. Töö sisuks on pikaajalise strateegia loomine projekti elluviimisetapiks ja ärimudeli loomine tegevusetapiks. Konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse võitjaks kuulutas hankekomisjon majanduslikult soodsaima pakkumuse. Lepingu kogusumma on 359 850 eurot, ilma käibemaksuta, koos eeldatavate lähetuskulude ja päevarahadega.

 

Rail Baltica üldprojekti äriplaan on pikaajaline strateegia elluviimisetapiks (8 aastat) ja ärimudel tegevusetapiks (10 aastat). Äriplaan pakub projekti elluviimisel ühtset pikaajalise äri- ja finantsplaneerimise perspektiivi ja koosneb üldisest turu-uuringust, projekti juhtimise mudelist, pikaajalisest strateegiast ja projekti ärimudelist, teenuse ja kasumiaruande analüüsist, turu poliitikast, kapitalimahutustest, rahastamiskavast, inventari ja maksudega seotud aspektidest, tulemusindikaatoritest ning riskide ja stsenaariumide analüüsist. Plaan arendatakse ja kinnitatakse 2018. aasta suvel ja seda uuendatakse igal aastal.

 

Rail Baltica üldprojekti elluviimine hõlmab tervet rida olulisi uuringuid ja tööplaanide arendamist, mis tagab tõhususe projekti strateegilise planeerimise ja elluviimise ajal ning samuti tulevikus turul tegutsedes. Äriplaan on projekti põhiline strateegiline dokument. Seda kasutatakse praktilise vahendina strateegilise, operatiivse ja finantstöö plaanimiseks. Mitmeid äriplaanis tehtud järeldusi, näiteks teenuse arendamise kohta, käsitletakse lähemalt turustuskava raames.

 

Kokku esitas taotluse konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses osalemiseks kuus taotlejat: DB Engineering Consulting GmbH, The Boston Consulting Group, SIA Ernst & Young Baltic, KMPG Baltics SIA, PricewaterhouseCoopers SIA, Deloitte Latvia SIA.

 

Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus korraldati vastavuses Läti riigihangete seadusega.

 

Saksamaal asuv ettevõte DB Engineering & Consulting pakub teenuseid raudtee- ja transporditaristu, liikuvuse, transpordi ja operatsioonide planeerimise alal – lai valik teenuseid pikamaasõiduks mõeldud, suurtel kiirustel toimivate, piirkondlike ja kohalike transpordisüsteemide jaoks. Ettevõte on transpordi valdkonnas tegutsenud 50 aastat. Ettevõtte eksperdid on ellu viinud suure hulga projekte enam kui 100 erinevas riigis.

 

08.01.2018