Rail Baltica projekt Eestis ja Leedus: kvalifitseerunud hankepakkujatele esitleti tehnilisi projekteerimisnõudeid

18. oktoobril korraldas kolme Balti riigi ühisettevõte AS RB Rail kohtumise ettevõtetega, kes kvalifitseerusid detailse tehnilise projekteerimise ning projekteerimise järelevalve teenuste osutamise hangetel osalemiseks. Hangetega soovitakse leida ettevõtted, kes teostaks mainitud tegevused Eestis raudteelõigul Pärnust Raplani (lõigu pikkus 71km) ning Leedus raudteelõigul Kaunasest Ramygalani (lõigu pikkus 78km). Mõlemas riigis on pakkumuse esitamiseks kvalifitseerunud kuus rahvusvahelist ettevõtet. Oma pakkumused peavad nad esitama hiljemalt 27. novembriks.

 

Mainitud kahe hanke eesmärk on pakkuda ehitusprojekti ja projekteerimise järelevalvet raudteetrassi alus- ja pealisehitise ning tsiviilsrajatiste ehitamiseks kahel Rail Baltica lõigul. Hange hõlmab kohapealseid uurimusi, toimeväärtuse kujundamist, projekti põhjalikku väljaarendamist ning üksikasjalikku tehnilist projekteerimist. Samuti tagab töövõtja järelevalve ehitustööde täieliku vastuvõtmiseni.

 

Kohtumisel esitles RB Rail AS planeerimis- ja rakendusjuht Kaido Zimmermann kvalifitseerunud ettevõtetele kahe hankealuse Rail Baltica trassilõiguga seonduvat töömahtu ning tehnilisi nõudmisi. Hankes osalejad tutvusid lähemalt eelprojekti tingimuste ja esialgse konsolideeritud tehnilise projektiga.

 

Rail Baltica projekti osa Leedus sisaldab 1,7 km pikkuse silla ehitamist üle Nerise jõe, millest saab pikim raudteesild Baltikumis. Lisaks sellele on eelprojektis veel kolm silda, seitse maantee ja 11 raudtee viadukti ning kolm ökodukti metsloomade liikumiseks. Eesti projekteeritavas lõigus on ette nähtud nelja silla ja 16 maantee viadukti ehitamine. Samuti on kavandatud kuus raudtee viadukti ja üheksa ökodukti.

 

Rail Baltica raudteeliin on jaotatud 11 segmendiks, mille puhul sõlmitakse üksikasjaliku tehnilise projekteerimise järelevalveks eraldiseisvad lepingud. Hetkel viiakse läbi hankeid kuuel osal üheteistkümnest. Järgmine tehnilise projekteerimise hange kuulutatakse välja 2018. aasta lõpus Pärnu-Läti piiri lõigu jaoks. Eeldatavalt valmib detailne tehniline projekt terve raudteeliini ulatuses 2021. aasta lõpuks.

24.10.2018