Rail Baltica on jõudnud uude etappi

22. novembril 2017 kohtusid Rail Baltica projekti rakendus- ning reguleerivads asutused – RB Rail AS, Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rail Baltic Estonia OÜ, Eesti Tehnilise Järelevalve Amet, Läti Raudtee Tehniline Inspektsioon, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, Rail Baltica Statyba UAB ning Lietuvos Geležinekliai – konsultatsiooni- ja tehnoloogiakontserniga SYSTRA S.A., kes oli varasemalt võitnud Rail Baltica projekteerimistingimuste hanke. Kohtumise eesmärk oli arutada projekteerimistingimuste olukorda ja jõuda kokkuleppele tulevastes sammudes, sest Rail Baltica projekti rakendamine on jõudnud projekteerimisfaasi.

 

“Kuna projekteerimisjuhiste väljatöötamine läheneb lõppstaadiumile, oli tegu väga olulise kohtumisega, kus arutati uuringu edenemist ja tuvastati järelejäänud probleeme. Koosoleku üks eesmärk oli ka panna paika ühised väärutsed, mida lõppdokument peaks sisaldama,” ütles RB RAIL ASi vaneminsener Jean-Mark Bedmar.

 

Arutelus puudutati küsimusi, nagu näiteks peamisi tehnilisi parameetreid, mis mõjutavad Rail Baltica tegevust, ehitusstandardeid, mullatöid, ristlõikeid, elektrivarustussüsteeme ning Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS).

 

Tänaseks on kõik osapooled kokku leppinud olulisemates kriteeriumides ning ühtlasi uuringu lõpuleviimiseks vajalikes viimastes sammudes. Tellijana ootab RB RAIL AS hankijalt lõplikku aruannet projekteerimisnormide uuringu kohta tänavu detsembris, mille seejärel kiidavad heaks RB RAIL AS ja kolm Balti riiki, et seda saaks seejärel kasutada üksikasjalikes projekteerimisuuringutes.

 

Rail Baltica raudtee projekteerimisnormid, mille töötab välja SYSTRA S.A., tagavad inseneridele ühtse lähenemisviisi Rail Baltica projekteerimisel ning on ühtlasi raudtee infrastruktuuri projekteerimise, ehitamise ning seotud tegevuse kohustuslik alus. Projekteerimisnormid kindlustavad raudtee koostalitlusvõime ning edendavad raudtee projekteerimis- ja ehitamisprotsessi.

27.11.2017