Rail Baltica nõukogu: Rail Baltica ehitamisega peab kindlalt edasi liikuma

Rail Baltica projekti ühisettevõtte RB Rail nõukogu pidas Riias toimunud korralise koosoleku konstruktiivses õhkkonnas. Kõik projekti osapooled väljendasid tahet piirkonna olulisima taristuprojektiga kiirelt edasi liikuda.

Tänasel nõukogu koosolekul võeti vastu olulisi otsuseid, mis aitavad Rail Baltica projektil tõhusalt edasi liikuda. Nõukogu kiitis heaks lepingu sõlmimise ettevõttega ATKINS Plc, projekti taristuhalduri uuringu korraldamiseks. Lisaks sellele kinnitas nõukogu ka Eesti, Läti ja Leedu raudteetaristu järgmiste lõikude tehniliste projekteerimishangete üldtingimused ja ulatuse. Samuti kiideti heaks 2018. aasta täiendatud eelarve.
 
Muude oluliste päevakorrapunktide hulgas arutati ka ühisettevõtte aktsionäride usaldushääletust ettevõtte juhile.
 
“Nõukogu on juba varasemalt juhtinud tähelepanu puudustele ettevõtte juhi töös, kuid neile puudujääkidele leiame lahenduse ja töö Rail Baltica ehitamisega peab kindlalt edasi liikuma,” lausus ühisettevõtte RB Rail nõukogu esinaine Riia Sillave.
 
Viimastel aastatel on Rail Baltica projekti koostööleppe allkirjastanud nii Baltimaade peaministrid kui on selle ratifitseerinud ka kõigi kolme riigi parlamendid. Tehtud on rohkelt alusuuringuid.
 
2018. aastal ollakse lõpusirgel Rail Baltica planeerimisfaasiga ning juba on liigutud projekteerimise etappi. Balti riikides on alanud ettevalmistused trassi ja erinevate taristuobjektide tehniliseks projekteerimiseks ning ehituslogistika uuringuteks. Käesoleval aastal on Rail Baltica projekti hankeplaanis üle 70 hanke.

22.03.2018