Rail Baltica käivitas digitaalse infokeskuse

Eesmärgiga teavitada laiemat avalikkust Rail Baltica projekti edenemisest, käivitas kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS digitaalse infokeskuse. Veebilehekülje vahendusel saavad kõik huvilised tutvuda Rail Balticu kasutegurite, marsruudi ja teiste põnevate aspektidega.

Digitaalne infokeskus on jagatud erinevateks osadeks, pakkudes veebilehekülje külastajatele mugavat ja kiiret võimalust tutvuda põhjalikumalt Rail Baltica projektiga. Muuhulgas on esitatud lühikesed kokkuvõtted, mis kirjeldavad Rail Balticuga kaasnevaid hüvesid nii ehitamise kui toimimise faasis. Ühtlasi aitab infokeskus tagada projekti läbipaistvuse ja asjakohaste faktide ning arvude ringluse, mis on sajandi suurima taristuprojekti puhul iseäranis oluline.

Interaktiivne kaart illustreerib Rail Balticu marsruuti ja raudteelõike igas Balti riigis. Nimelt antakse digitaalses infokeskuses iga lõigu kohta ülevaade selle jooksvast arenguetapist, eeldatavast valmimise ajast, olulisematest rajatistest ning tehnilistest detailidest. Kirjeldatud on nii Rail Baltica ühisettevõtte kui ka riiklike projekti elluviivate asutuste – Rail Baltic Estonia, Eiropas Dzelzceļa līnijas, Lietuvos Geleženkeliai ja Rail Baltica Statyba tegevused. Lisaks on iga lõigu puhul välja toodud kontakt, kelle poole küsimuste korral pöörduda.

Eestis paiknevate lõikude puhul on veebisaidil kirjeldatud viis objekti: Ülemiste reisiterminal, Muuga multimodaalne kaubaterminal, Pärnu reisiterminal, Ülemiste veeremidepoo ja kavandatav kuivsadam Tallinna piirkonnas. Samuti annab interaktiivne kaart ülevaate detailse projekteerimise edasiminekutest Eestis.

Lisaks digitaalsele infokeskusele algatas RB Rail AS Baltikumi-ülese kampaania projekti tutvustamiseks, mis toob välja peamised Rail Baltica projekti puudutavad faktid ja olulisemad kasutegurid nii Baltikumi kui Euroopa tasandil.

06.06.2019