Juhatus

RB Rail ASi juhatus koosneb neljast liikmest: juhatuse esimees, finantsjuht, operatsioonide juht ja tehniline juht. Nad esindavad ühisettevõtet ühiselt. Juhatus nimetatakse ametisse kolmeks aastaks.

 

Timo Riihimäki

Tegevjuht ja juhatuse esimees

Timo Riihimäki on mitmekülgse juhtimiskogemusega ja omab laialdasi teadmisi raudteetaristu ehitamisest ning hooldustöödest nii rahvusvahelisel kui riiklikul tasandil.

Riihimäki on ellu viinud muutusi ärijuhtimise strateegiates ning omab väärtuslikke kogemusi rahvusvahelistes, multikultuursetes ettevõtetes. Endise VR Track OÜ asepresidendi ja juhatuse liikmena toob ta Rail Baltica projekti kaasa juhtimiskogemuse ühest suurimast raudteetaristu projekteerimise, ehitamise ning hooldamise ettevõttest Soomes.

Oma kaheksa aastat kestnud karjääri vältel VR Track OÜ-s on Riihimäki täitnud erinevaid juhtivaid positsioone. Seejuures on ta olnud asepresident rahvusvahelises tegevuses ja äristrateegia loomises. Samuti on Riihimäki olnud asepresident raudteeseadmete äris ning raudteematerjalide ja tugiteenuste valdkonnas. Enne VR Track OÜ-ga liitumist tegutses Riihimäki 16 aastat Finnair Groupis, kus oli asepresident kaubaveo ja rahvusvahelise müügi alal ning abiasepresident kaubaveo turunduse ja valdkonnasuhete alal.

Riihimäkil on magistrikraad Readingu ülikoolist ja diplom Soome Turundusinstituudist.

 

Ignas Degutis

Finantsjuhi ja juhatuse liige

finantsjuhi Baiba Ignas Degutis liitus Rail Baltica ühisettevõttega rohkem kui aasta tagasi ning asus täitma finantsjuhi ja juhatuse liikme kohustusi. Degutis on majandusspetsialist, kellel on laiaulatuslikud kogemused finantshalduse, sh riigi majanduse jaoks strateegilise tähtsusega projektide teostatavusuuringute koostamise, rahastamiskavade ja lepingualaste läbirääkimiste vallas. 

Enne Rail Baltica ühisettevõttega liitumist töötas Degutis Leedu energiaettevõttes Lietuvos Energija UAB, et planeerida, arendada ja rakendada Vilniuse ning Kaunase soojuselektrijaamade rahastamiskavasid. Samuti on Degutis töötanud Lietuvos Energija Groupi kuuluva Vilniaus Kogeneracinė Jėgainė UAB finantsjuhina, keskendudes peamiselt jäätmetest ja biomassist soojuse ning elektri koostootmise projektile Vilniuses. Degutis juhtis Klaipedos Nafta AB majandustalitust ning teostas Klaipeda LNG terminali rahastamiskava järelevalvet, mis hõlmas rahastamist krediidiasutuste poolt, gaasisektori õiguskeskkonda ja ELi toetuseid. Tema töökohtade loetellu kuuluvad ka tehingu- ja riskinõustamise teenused ettevõttes Ernst ja Young Vilniuses ning Riias. Ignas Degutis omab magistrikraadi finantsökonoomikas.

 

ise magistrikraad (Riias asuv Stockholm School of Economics (SSE Riga)).

 

Mart Nielsen

Tehnoloogiajuht ja juhatuse liige

Mart Nielsen on tehnoloogiahalduse valdkonna spetsialist, kellel on suur kogemustepagas infotehnoloogia, telekommunikatsiooni ja panganduse alal. Mart on juhtinud meeskondi mitmekultuurilistes keskkondades, rajanud ja uuendanud organisatsioone, loonud võrgustikke ja hallanud igapäevaseid tegevusi.

Viimased neli aastat on Mart juhtinud Swedbanki taristuarendust, kus põhifookus on olnud digitaalsel üleminekul, mis hõlmab nii strateegiat ja arhitektuuri kui ka taristuarendust ning automatiseerimist. Enne seda töötas ta 12 aastat Eesti- ja Baltimaade tehnilise uuenduse juhi ja juhatuse liikmena telekommunikatsiooniettevõttes Tele2, kus ta aitas hilja turule jõudnud idufirma muuta konkurentsivõimeliseks, kvaliteetseks ja täisväärtuslikuks üleriigilise ulatusega telekommunikatsioonioperaatoriks. Mart on olnud vastutav suuremahuliste taristuprojektide eest, mis on hõlmanud ka lepinguläbirääkimisi suurte taristumüüjatega. Samal ajal on ta nõukogu liikmena panustanud ka ELi ja Eesti Vabariigi avaliku ja erasektori partnerlusse (EstWin), mille eesmärk on pakkuda fiiberoptilist lairibaühendust üle kogu Eesti.

19. aprillil 2018 nimetati Mart AS RB Raili juhatuse liikmeks ning ta asus tööle ühisettevõtte tehnilise juhina. Ta on omandanud magistrikraadi elektroenergeetika erialal Tallinna Tehnikaülikoolis ning läbinud Estonian Business Schoolis Executive MBA juhtimisprogrammi.