Muutused RB Rail AS juhatuses

RB Rail AS’i nõukogu kinnitas täna Kaspars Rokensi otsuse astuda tagasi ametikohalt ettevõtte operatiivjuhina. Rokens lahkub ettevõttest isiklikel põhjustel.

Lepingu lõpetamist kommenteerib nõukogu esimees Karolis Sankovski: “Oleme tänulikud Kasparsi asendamatu panuse eest Rail Baltica projekti elluviimisel. Nõukogu prioriteet on tagada projekti sujuv ja sihikindel edasiminek ning sellest tulenevalt otsime uut operatiivjuhti.”

“Olen tänulik võimaluse eest osaleda projekti arendamises, jõudes sealjuures Rail Baltica põhiprojekteerimise etappi. Ekspertidest koosneva meeskonna toel on ülesseatud tõhus ja läbipaistev hankesüsteem, mis vastab rahvusvahelistele hankenõuetele ning äratab huvi rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtetes,” sõnas Kaspars Rokens.

Peatselt kuulutatakse välja värbamisprotsess, mille eesmärk on esimesel võimalusel nimetada ametisse uus operatiivjuht. Seni jagunevad operatiivjuhi ametikohustused teiste RB Rail AS’i juhatuse liikmete vahel.

10.04.2019