Kuulutati välja Rail Baltica raudteeliini tehnilise projekteerimise hange Lätis

26. jaanuaril kuulutati välja Läti Rail Baltica raudteeliini tehnilise projekteerimise hange lõikudele Upeslejas – Riia raudteejaam, Tornkalns–Imanta, Riia lennujaam – Misa jõgi, mis katavad umbes 57 km pikkust osa raudteeliinist. Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS kuulutas Läti transpordiministeeriumi nimel välja piiratud konkursi „Rail Baltica Riiat läbiva raudteelõigu projekteerimine ning ehitusaegse autorijärelevalve teostamine“. Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2018.

 

„Läti Rail Baltica raudteeliini esimese 57 km tehnilise projekteerimise hankega oleme põhiprojekti koostamise ettevalmistusprotsessi käivitanud kõigis kolmes Balti riigis. Siiski on need kolm vaid mõned paljudest eesolevatest raudteede projekteerimishangetest, mis Eestis, Lätis ja Leedus enne 2022. aastat ellu viiakse,“ ütles RB Rail AS vaneminsener Jean-Marc Bedmar.

 

Hange koosneb kahest järgmisest etapist: 1) kandidaatide valimine, kes kutsutakse hanke teise etappi, ja 2) teise etappi kutsutud kandidaatide pakkumuste hindamine ning lepingu sõlmimise õiguse andmine. Üksikasjalik teave hangitavate teenuste ulatuse kohta antakse konkursi esimesse etappi kvalifitseerunud kandidaatidele.

 

Kirjeldatava hanke eesmärgiks on Riiat läbiva raudteelõigu projekteerimine ning ehitusaegse autorijärelevalve teostamine.

 

Täpsemat teavet konkursi, sealhulgas hanke tehnilise kirjelduse kohta leiate aadressilt http://railbaltica.org/tenders/.

 

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt, kasutades e-pakkumiste süsteemi pakutavaid vahendeid, mis on kättesaadavad aadressil https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9947 .

 

Nagu detsembri lõpus juba teatati, on välja kuulutatud esimesed tehnilise projekteerimise hanked Eestis (Pärnu–Rapla lõigul) ja Leedus (Kaunas–Ramygala lõigul). Mõlema hanke pakkumuste esitamise tähtaega on pikendatud 21. veebruarini 2018.

31.01.2018