Ignas Degutis arutles transpordi tuleviku üle

RB Rail AS finantsjuht ning juhatuse liige Ignas Degutis osales 5. septembril Poolas Krynicas toimunud majandusfoorumi paneeldiskussioonis, mis oli pühendatud tulevikutranspordile. Degutis märkis, et transpordivaldkonna areng liigub ülemaailmselt raudteeliikluse eelistamise suunas, mis on võrreldes teiste transpordiliikidega oluliselt turvalisem, keskkonnasõbralikum ja kulutõhusam.

 

Degutis rõhutas, et suunates rahvusvaheline kaubavedu Rail Balticale, esineb vähem ummikuid Via Baltical, paraneb liiklusturvalisus ja väheneb keskkonna saastatus. Ta märkis, et kaubaomanike ja logistikateenuse pakkujate seas on nõudlus kombineeritud, mitmeliigiliste ja digitaalselt jälgitavate lahenduste järele üha suurenenud. Sellest tulenevalt on oluline välja arendada tõhusad kombineeritud tarneahelad, kus kaugliinide suuremahuline kaubavedu toimub raudteel ning maanteetransport võimaldab kauba sujuvat liikumist kaubaterminali ja raudtee lõpp-punktist sihtkohta.

 

Rääkides hyperloop’ist kui innovatiivsest maismaatranspordi võimalusest, märkis ta, et saavutamaks traditsioonilise raudteetranspordiga võrdväärne suutlikkus, kulutõhusus ja turvalisus, on uuel tehnoloogial veel pikk tee minna. Degutis rõhutas ohutuse tähtsust ning vajadust põhjaliku testperioodi järele, et suurendada inimeste usaldust uue transpordiviisi vastu.

 

Rail Baltica globaalsest mõjust rääkides pööras Degutis tähelepanu avarduvatele majanduslikele võimalustele, seda nii reisijate- kui kaubaveo kontekstis. Ta märkis, et tänu raudtee taristu uuendamisele on Poola tõhusamalt ühendatud Põhja- ja Ida-Euroopaga. Lisaks sellele on Rail Balticul täita oluline roll Poola siseriikliku transpordivõrgu arengus.

07.09.2018