Edvīns Bērziņš on kinnitatud “RB Rail AS”-i nõukogu esimeheks

Reedel, 20. jaanuaril, kinnitati ametisse uus Rail Balticu – kolme Balti riigi “RB Rail AS-i” koostööprojekti – nõukogu esimees ja Rail Balticu projekti koordinaator. Uus esimees on Läti esindaja Edvīns Bērziņš, “Latvijas Dzelzceļš” VAS-i nõukogu esimees, kes vahetab välja eelmise nõukogu esimehe, Leedu esindaja ja “Rail Baltica statyba” UAB juhataja Dainius Budrysi.

Hakates täitma “RB Rail AS-i” nõukogu esimehe ametikohustusi, ütles Edvīns Bērziņš, et nõukogu põhieesmärk on seada üles professionaalne ja kvalifitseeritud “RB Rail AS-i” juhatus, mis koosneb neljast inimesest, et tagada efektiivne tehniliste, majanduslike ja operatiivsete küsimuste lahendamine. Samuti on oluline koordineerida tegevust kõigis kolmes Balti riigis, et sujuks Rail Balticu projekti edukas täideviimine. „Projekti eesmärk on luua hästi toimiv Euroopa raudteeliin, mis läbib kõiki kolme Balti riiki. Seda eesmärki on võimalik saavutada ainult siis, kui kõik asjaosalised omavad projektist ühtset arusaama, ühesugust pühendumust töötada koordineeritult professionaalse meeskonnana ja austavad kõigi kolme riigi ühiseid huvisid,” rõhutas E. Bērziņš.

2017. aastal on nõukogu aseesimees Anti Moppel, “RB Rail AS-i” nõukogu Eesti esindaja ja “Rail Baltic Estonia” OÜ nõukogu liige, nii nagu ka Danielius Dolgich, “RB Rail AS-i” nõukogu Leedu esindaja ja “Rail Baltica statyba” UAB liige ning peajurist Rail Balticu projekti direktoraadis “Lietuvas geležinkeliai” AB-s. Ülejäänud nõukogu moodustavad Läti esindaja Vineta Rudzīte, õigusosakonna juhataja asetäitja administratiivküsimuste vallas ja presidendi nõukogu sekretariaadi juht “Latvijas Dzelzceļš” VAS-is, Eesti esindaja Indrek Orav, “Rail Baltic Estonia” OÜ tegevjuht, ning eelmine “RB Rail AS-i” nõukogu esimees Dainius Budrys.

“RB Rail AS” on kolme Balti riigi ühisettevõte, mis asutati 2014. aasta oktoobris, et tagada raudtee projekteerimine, ehitamine ja turundamine, k.a bränding. Aktsionäride leping näeb ette, et nõukogu esimees vahetub roteeruvalt igal aastal ühisettevõtte järgmise liikmesriigi esindaja vastu. 2017. aastal on eesistujariigiks Läti. Nõukogu koosneb kuuest liikmest, kaks liiget iga aktsionäri kohta – “Rail Baltic Estonia” OÜ, “Eiropas dzelzceļa līnijas” SIA ja “Rail Baltica statyba” UAB.

Edvīns Bērziņši taust

Edvīns Bērziņšil on magistrikraad õigusteaduses ja ärijuhtimise magistrikraad Norra-Läti professionaalses magistriprogrammis „Innovatsioonid ja ettevõtlus” (“Riia tehnikaülikool”, RTU). 2016. aastal lõpetas ta professionaalse juhatuse liikme haridusprogrammi ühingujuhtimise Balti instituudis (BICG).

Ta on olnud Läti politseiakadeemia rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja, töötanud “Lattelecom” ltd juriidilise konsultandina, olnud “Latvijas kuģniecība” AS-i õigusosakonna juhataja ning “Latvijas kuģniecība” AS-i juhtkonna liige. Alates 2011. aastast on ta “Latvijas dzelzceļš” VAS-i juhatuse liige. 2015. aastal oli hr Bērziņš ühisettevõtte “RB Rail AS-i” (Rail Balticu projekt) ajutine tegevjuht ning on nüüd “RB Rail AS-i” nõukogu esimees. Alates 2016. aastast töötab ta SJSC “Latvijas dzelzceļši” juhatuse esimehena.

Ta on ka “Läti tööandjate keskliidu” (LDDK) asepresident, “Läti kaubandus-tööstuskoja” (LCCI) presiidiumi liige, RTU nõuandekogu liige, LCCI volikogu liige, Läti-Valgevene ja Läti-Kasahstani ettevõtjate koostöönõukogude esimees ning “Turiba” ülikooli nõunike ülemkoja ja õigusteaduskonna liige.

23.01.2017